Osie serii Teknoax pozornie wyglądają jak zwykłe osie sztywne. W rzeczywistości ADR zawarł w nich wiele ciekawych technologii, które mają poprawić zarówno efektywność ich pracy jak i sam proces produkcyjny.

Przykładowo, w Teknoaxach czopy uzyskiwane są za pomocą obróbki plastycznej na gorąco, co skraca czas obróbki i obniża jej koszty, przy czym tak wykonany element charakteryzuje się dużo większą wytrzymałością. Ponadto konstrukcja czopu umożliwia stosowanie kół w różnych rozmiarach bez offsetu.

Kolejnym zabiegiem jest formowanie osi za pomocą obróbek na zimno co poprawia jej wytrzymałość na zginanie. Co ciekawe, w osiach Teknoax postawiono na konstrukcję pozbawioną rdzenia (oś drążona), dzięki czemu udało się zredukować ich masę o połowę zachowując takie same parametry wytrzymałościowe podczas typowej pracy. Geometria przekroju została tak poprowadzona, aby uniknąć gwałtownych zmian średnic i grubości (karbów), co sprzyja redukcji koncentracji naprężeń, a w efekcie zmniejsza się ryzyko wystąpienia pęknięcia.

Dzięki systemowi „Spin-Just”, powstające luzy osiowe w łożyskach będzie można w łatwy sposób wyregulować z dokładnością do setnych części milimetra. Możliwość wykonania takiej regulacji będzie korzystnie wpływać na trwałość pracy piasty.

W nowej osi zadbano także o właściwe smarowanie łożysk i nowe uszczelnienia zapobiegające zarówno niepożądanym wyciekom jak i dostawaniem się zanieczyszczeń i wilgoci z zewnątrz.

Warto także wspomnieć o dodatku, który ADR nazwał „E-Brain”. Jest to elektroniczny system, który stale monitoruje parametry pracy osi (obciążenia, czas pracy), a dzięki łączności, może przekazać użytkownikowi komunikaty dotyczące stanu mechanizmów wewnątrz. Specjaliści ADR planują, by za pośrednictwem tego systemu umożliwić automatyczne zamawianie części zamiennych (nawet gdy tabliczka znamionowa będzie nieczytelna) oraz rozplanowywać harmonogram konserwacji.