Urządzenie będzie dostępne w 3 szerokościach roboczych. Oprócz wspomnianej 8,25 m zakupić będzie można aplikatory o szerokościach 6,75 m i 7,5 m. W nowym rozwiązaniu zastosowano także odstępy między elementami wynoszące 18,75 cm (w innych modelach Solodisc - 21,5 cm), co pozwala spełnić wymagania klientów chcących je zagęścić w celu lepszego rozprowadzania gnojowicy lub zmniejszenia głębokości jej aplikacji.

Ciekawym rozwiązaniem są również elementy aplikujące, które są zamocowane na ramie za pomocą sworznia, dzięki czemu mogą odchylać się pod kątem 20 st. (10 st. w lewo i 10 st. w prawo), by dostosować się do krzywej linii przejazdu bez konieczności podnoszenia maszyny i nie niszcząc upraw.

Same zaś talerze (pozwalające na aplikację na głębokość 1-6 cm), zbudowane z metalu i gumy nitrylowej NBR, są lżejsze (5,9 kg - waga została zmniejszona o połowę przy takiej samej wytrzymałości na zużycie, dzięki procesowi wulkanizacji), a z uwagi na ich dużą średnicę (400 mm) mniejsze jest zapotrzebowanie na moc. Dzięki takiej konstrukcji, udało się również zredukować całkowitą masę maszyny, która jest proporcjonalnie niższa od poprzednich modeli, mimo iż ma więcej talerzy.

Z przydatnych opcji, które producent proponuje dla nowych aplikatorów warto zwrócić uwagę na m.in. hydrauliczne zaciski przeciw wyciekaniu blokujące przewód aplikujący, dzięki sprężynie odciągającej, i zwalniające go wskutek zadziałania siłownika. W celu zmniejszenia ryzyka zapchania, nowe modele mają rynienki spustowe robione na miarę, w których umieszczone są giętkie węże.

Interesującą opcją jest także hydrauliczny, poprzeczny system dociskający (zastępujący sprężyny), który utrzymuje nacisk na podłoże, identyczny dla każdego elementu, przy czym konstrukcja nie podlega skrętom (dzięki zbiornikom azotu). Maksymalne ugięcie elementów wynosi 10 cm, a dzięki siłownikom mogą się one podnosić niezależnie, co pozwala odłączać poszczególne odcinki za pomocą GPS.

Wreszcie, aby dostosować aplikator do wymagań rolnictwa precyzyjnego, można go doposażyć w urządzenie Section-Control zapewniające automatyczną aktywację i dezaktywację odcinków nawożących, w oparciu o system GPS. Jeśli użytkownik przejeżdża ponownie po powierzchni już pokrytej nawozem, system zamyka hydrauliczny zacisk i podnosi element.