System Smart AutoLube to nic innego jak centralny układ smarowania wyposażony w możliwość monitorowania i zarządzania smarowaniem z fotela operatora za pośrednictwem panelu sterowania (np. z komputera ciągnika). Smar z centralnego zasobnika może być dostarczany aż do czterech różnych miejsc, zarówno w samym ciągniku jak i zawieszonej maszynie. Ponadto do każdego z tych miejsc smar może być doprowadzany z różną intensywnością.

Do wyboru mamy trzy tryby sterowania: ręczny, automatyczny i własny. W przypadku dwóch ostatnich, za dostarczanie smaru do wybranych punktów odpowiedzialny jest komputer. W trybie automatycznym operator nie musi się o nic martwić, wystarczy, że zdefiniuje do jakiego punktu jest doprowadzany smar, a komputer sam dobierze odpowiednie parametry. W przypadku podłączenia do maszyny wyposażonej w Isobus (lub samego ciągnika) podpowie ona jakie powinny być właściwe parametry.

Tryb własny służy do samodzielnego programowania parametrów smarowania, które później będą realizowane według wprowadzonych przez nas danych. Natomiast tryb ręczny z założenia ma służyć w wyjątkowych sytuacjach np. po wymianie łożyska, umyciu maszyny itd.

Smart Auto Lube powstał głównie po to, aby poprawić komfort pracy przez odciążenie operatorów z konieczności uzupełniania smaru w wybranych smarowniczkach, a przy okazji zminimalizować ryzyko zatarcia.