Podstawowa konstrukcja tego wału składa się z umieszczonych parami, zamkniętych i zespawanych stalowych talerzy z zębatymi krawędziami zewnętrznymi. Te elementy mają średnicę 600 mm i są zamontowane na rurze nośnej w odstępach co 12,5 cm. Aby wał nie zapychał się glebą, wyposażono go w przykręcane, regulowane skrobaki. Elementy talerzy są odporne na ścieranie, a w razie konieczności można je łatwo wymienić.

Dzięki swojej dużej masie wynoszącej 220 kg na metr szerokości roboczej oraz małej średnicy rury nośnej i stromym powierzchniom dysków, wał dyskowy znakomicie rozdrabnia i zagęszcza ciężką glebę na dużą głębokość. Bryły są rozcinane, a kamienie wciskane w głąb gleby. Wał pozostawia za sobą lekko pofałdowaną powierzchnię o niewielkiej skłonności do zamulania, zapewniającą dobrą wymianę powietrza i wody.

Nowy wał można łączyć ze wszystkimi biernymi maszynami uprawowymi Amazone. Aby elastycznie reagować na zmieniające się warunki glebowe, można go łatwo zamienić na jeden z dziewięciu innych wałów z programu Amazone. Na przykład na gleby lekkie i mozaikowate są do dyspozycji  klinowe wały pierścieniowe KW, a na gleby piaszczyste, wały DUW o podwójnym profilu U.