Jak wynika z rocznego raportu z 2018 r., stowarzyszenie spodziewa się wzrostu sprzedaży przemysłu maszyn rolniczych o 4,5 proc. do około 5,62 mld euro w 2019 roku.

Sektor widzi powód do optymizmu w zakresie dobrych wyników produkcyjnych francuskich rolników w ubiegłym roku, a także ciągłego zapotrzebowanie na inwestycje w rolnictwie.

Zwłaszcza w odniesieniu do rynku ciągników, Axema spodziewa się ożywienia po kilku latach spadku. Stowarzyszenie oczekuje również tendencji wzrostowej sprzedaży dla maszyn używanych w uprawie winorośli i hodowli bydła mlecznego, a także dla rożnego rodzaju ładowarek. Według stowarzyszenia ciągniki stanowią około 30 proc. francuskiej produkcji techniki rolniczej. Maszyny dla winiarzy osiągnęły ostatnio dobry udział w wysokości 7 proc.

Według raportu przemysłu maszyn rolniczych był on w stanie w ubiegłym roku zwiększyć swoje całkowite dochody o 6,5 proc. do około 5,38 mld euro. Wartość produkcji wzrosła o 5,8 proc. do ponad 4,9 mld euro.

Zgodnie z danymi Axema, prawie 70 proc. produkowanych maszyn jest eksportowanych, a 82 proc. z nich nie opuszcza kontynentu europejskiego. Według raportu najważniejszym importerem były Niemcy, do których trafiało 18 proc. eksportu pod względem wartości. Udział Wielkiej Brytanii w eksporcie wynosił 9 proc., a Belgii 5,5 proc.