Prawidłowym ustawieniom pługów obrotowych na łamach portalu Farmer.pl przyglądaliśmy się już kilkukrotnie. Szczegółowo opisywaliśmy je m.in. w artykule pt. Żeby orka lżejszą była. Wiedząc, jak ważne dla jakości wykonania tego zabiegu oraz zoptymalizowania kosztów i czasu pracy są to czynności, przypominamy podstawowe zasady regulacji.

W pierwszej kolejności kluczowe jest „zgranie” pługa z ciągnikiem współpracującym. Ustawień i regulacji wymaga nie tylko narzędzie, ale również traktor. Podstawą jest w tym przypadku równy rozstaw kół na przedniej i tylnej osi ciągnika. Rozstaw powinien być mierzony od wewnątrz, a część producentów pługów dopuszcza przy tym maksymalną różnicę w rozstawie na poziomie do 5 cm (przy czym szerszy rozstaw dotyczy kół przednich, a nie odwrotnie).

Jak mówi Maciej Piątkowski z firmy Overum – rozstaw kół powinien wynosić co najmniej 3 krotność szerokości cięcia pojedynczego korpusu. Jeśli zatem pług mamy rozstawiony na 35 cm, to pomiędzy kołami ciągnika powinno być co najmniej 105 cm. Jeśli zaś orzemy pługiem z korpusami rozstawionymi na 50 cm każdy, to będzie to odpowiednio 150 cm.

Ponadto należy zadbać o prawidłowe ciśnienie w ogumieniu. Powinno ono być równe dla obu stron ciągnika.

Precyzyjnego ustawienia wymagają wieszaki tylnego TUZ (odległość końcówek ramion TUZ od gruntu na płaskim podłożu powinna być taka sama – najlepiej zmierzyć odległość pomiędzy hakami na ramionach TUZ, a punktami zawieszenia wieszaków). Należy również poluzować cięgła dolne ramion TUZ tak, aby maszyna mogła swobodnie pracować w kierunku „lewo-prawo i odwrotnie”. Ruch ten powinien być jednak ograniczony do kilku, maksymalnie kilkunastu centymetrów, aby podczas obrotu pług nie mógł się zbyt bardzo przesuwać.

Zadbać trzeba także o to, aby pług mógł „poruszać się” także w drugiej, pionowej płaszczyźnie – łącznik centralny o ile to możliwe należy zamontować sworzniem w otworze podłużnym w wieżyczce pługa.

Podstawowe ustawienia robocze pługa warto rozpocząć od regulacji głębokości orki. Dokonuje się tego za pomocą koła kopiującego (dla tyłu maszyny) i w dalszej kolejności za pomocą potencjometru (w przypadku ciągników z EHR) lub dźwignią sterującą TUZ, tak aby rama pługa była położona równolegle do podłoża.

Regulacji wymaga również kąt pomiędzy słupicami, a powierzchnią pola (patrząc „od tyłu” pługa) - powinien być to kąt prosty.  W przypadku pługów obrotowych, dokonujemy jej na tzw. „obrotnicy”, poprzez ograniczenie zakresu obrotu.

Niemniej ważnym jest ustawienie szerokości pracy pierwszego korpusu. W zależności od pługa jakim dysponujemy,  może być to regulacja mechaniczna lub hydrauliczna. Regulacja ta musi być oparta o własne doświadczenia i obserwację na polu – orientacyjnie można przyjąć, że odległość pomiędzy płozą pierwszego korpusu, a wewnętrzną częścią koła powinna być równa szerokości pracy pozostałych korpusów.

Ponadto dalsze regulacje obejmują również ustawienie głębokości pracy przedpłużków. Powinna ona być dobrana tak, aby przedpłużek pracował na głębokości nie większej niż 1/3 głębokości orki. Krój tarczowy pługa będzie pracował prawidłowo, gdy powierzchnia jego tarczy będzie leżeć w płaszczyźnie oddalonej o 1-1,5 cm od krawędzi piersi odkładnicy, a oś kroju będzie umieszczona około 3-4 cm nad powierzchnią pola.

Wskaźnikami prawidłowego ustawienia pługa są przede wszystkim: równa głębokość pracy dla każdego z korpusów, wyrównana jakość odwracania gleby i równa powierzchnia pola po jego pracy. Ponadto pług mimo, że może poruszać się swobodnie w każdym kierunku powinien pracować w osi toru jazdy ciągnika.