Jeszcze do niedawna powszechne było podejście, w którym pole traktowało się jednakowo i stosowało się na nim ten sam rodzaj uprawy, głębokość pracy, zabiegi chemiczne czy ilość materiału siewnego. W tej chwili do dyspozycji rolników są dostępne narzędzia – dostępne zarówno z powietrza, jak i z ziemi – dzięki którym można dokładnie poznać warunki siedliskowe, kierunek nachylenia czy zmienność gleby, dostosowując do nich uprawę i zwiększając tym samym potencjał plonowania.

Ugruntowana profilaktyka 

W obrębie pojedynczego pola mogą występować zmiany związane ze strukturą gleby, budową morfologiczną i ukształtowaniem terenu. Aby uzyskać przydatne do uprawy informacje, pierwszym krokiem, jaki można wykonać, jest zmierzenie właściwości gleby za pomocą skanera elektromagnetycznego. Takie urządzenie wytwarzając pole elektromagnetyczne horyzontalnie, jak i wertykalnie, oddziałuje w głąb gleby, która poprzez swój zróżnicowany skład granulometryczny pochłania lub odbija pole wytwarzane przez skaner. W ten sposób na czterech głębokościach powstają surowe mapy pola elektromagnetycznego, z których można wyciągnąć szereg ważnych informacji (...).