Pod lupę wzięliśmy duże zestawy o szerokości od 6 m wzwyż. W szerokiej ofercie tych maszyn znajdują się modele przeznaczone zarówno do siewu po orce, jak i po uproszczeniach – wiele z nich przy odpowiednim wyposażeniu ma charakter uniwersalny. Różne są koncepcje dotyczące rodzajów redlic oraz zbiorników, które bardzo często są dzielone, umożliwiając tym samym wysiew nie tylko nasion, lecz także różnych nawozów. Często też oferty obejmują zestawy, w których skład wchodzą zbiorniki zawieszane na przednim TUZ-ie ciągnika.

Agregaty marki Amazone

Oferta niemieckiego producenta w zakresie siewników obejmuje maszyny z mechanicznym, jak i pneumatycznym systemem wysiewu. Te drugie dostępne są również w wersjach oferowanych dla wielkoobszarowych gospodarstw. Jedną z grup maszyn proponowanych dla dużych farm są siewniki serii Cirrus. Gamę tę tworzy aż 11 modeli o szerokości 3, 4 i 6 m. Modele o szerokości 4 m są dostępne w wersji składanej hydraulicznie. Maszyny mają zastosowanie zarówno w tradycyjnej, jak i uproszczonej uprawie. Jest to uzależnione od doboru talerzy w sekcji brony talerzowej z dwoma polami talerzy o średnicy 460 mm. W płytkiej uprawie poprzedzonej orką zastosowanie mają talerze płytko wyzębione. Talerze głęboko wyzębione, które wyróżnia stromy kąt natarcia, są wykorzystywane w uprawie uproszczonej. Kolejną opcją są talerze faliste Minimum TillDisc, które służą głównie do cięcia gleby, resztek pożniwnych lub żywej masy organicznej. Ich praca przypomina powierzchniową uprawę pasową. Przed sekcją talerzy producent może zamontować wał ugniatający zalecany na glebach lekkich. Standardowo za talerzami znajduje się wał oponowy.

Zależnie od potrzeb agregaty Cirrus można wyposażyć w system jednotalerzowych redlic siewnych RoTeC pro albo dwutalerzowych TwinTeC+. Jednotalerzowe redlice RoTeC pro wykazują swoje zalety przede wszystkim przy dużych ilościach resztek pożniwnych oraz na glebach lekkich do wilgotnych ciężkich i kleistych. Redlice TwinTeC+ sprawdzają się przy siewie w warunkach bardzo twardej, suchej i zbrylonej gleby, na polach mozaikowatych, jak również przy niskiej nośności gleby i braku jej właściwej struktury.

Siewniki Cirrus o szerokości 3 m wyposażone są w jednokomorowy zbiornik na nasiona. W szerszych maszynach (4 i 6 m) producent montuje zbiorniki dwukomorowe mieszczące 3600 lub 4000 l materiału siewnego i nawozu. Aparaty wysiewające są napędzane elektrycznie i sterowane za pomocą różnych terminali pracujących w standardzie ISOBUS. Dzięki temu w maszynach tych dostępna jest technologia zmiennego dawkowania nasion wykorzystująca mapy aplikacyjne. Dzięki wymiennym kasetom dozującym siewniki mogą wysiewać różne nasiona w dawce od 1,5 do 400 kg/ha. Dodatkowym wyposażeniem jest uniwersalny siewnik nabudowany stosowany do siewu poplonów oraz dosiewania w trakcje jednego przejazdu roboczego. Maszyna ta jest również sterowana z poziomu terminala ISOBUS.

Do gamy wielkopowierzchniowych agregatów uprawowo-siewnych marki Amazone zaliczane są maszyny Primera DMC. Są one wszakże dostępne w mniejszych szerokościach:
3 i 4,5 m, ale gama tych maszyn obejmuje także modele o szerokości 6 i 12 m. Maszyny Primera mogą być wykorzystane zarówno w siewie po orce, w uprawie bezorkowej, jak i siewie bezpośrednim.

Pojemność zbiorników tych agregatów zależnie od modelu wynosi od 4300 do
13 000 l. Producent oferuje system zbiorników dzielonych na 4 części, do jednoczesnego stosowania nasion i nawozów. Nasiona w glebie umieszczane są poprzez redlice dłutowe mocowane na równoległoboku. Za redlicami znajdują się rolki pałąkowe składające się z tarcz refleksowych i pałąków stanowiących elementy podporowe. Innym wariantem są zagarniacze sprężynowe pracujące oddzielnie lub w połączeniu z zagarniaczem rolkowym.

Agregaty Primera DMC są kompatybilne ze standardem ISOBUS. Za pomocą różnego rodzaju terminali (w tym najnowszego AmaTron 4) można sterować pracą napędzanych elektrycznie zespołów wysiewających nasiona i nawozy. Z wykorzystaniem technologii GPS możliwe jest aplikowanie zmiennych dawek nasion oraz automatyczne wyłączenie/włączanie poszczególnych redlic (funkcja Section Control).

Tym, dla których 6 m to za mało, Amazone proponuje siewnik Condor o szerokości 12 i 15 m wyposażony w 3-komorowy zbiornik ciśnieniowy o pojemności 8000 l. Jest to maszyna przeznaczona do siewu bezpośredniego wyposażona w niezależnie pracujące redlice dłutowe ConTeC pro. Opcjonalnie siewnik można wyposażyć w elektryczny napęd dozownika nasion i nawozów sterowany w technologii ISOBUS.

Maszyny z fabryki Sulky-Burel

Francuska firma Sulky-Burel Group ma w swej ofercie maszyny uprawowe, rozsiewacze oraz agregaty uprawowo-siewne. Zależna od francuskiej firmy jest spółka Sky Agriculture, o siewnikach której pisaliśmy poprzednim razem. Opisane w poprzedniej publikacji maszyny Easy Drill i Maxi Drill produkowane są we Francji w fabrykach grupy Sulky. Obecnie francuska grupa organizuje w Polsce na nowo sieć sprzedaży produktów spod znaku Sulky i Sky Agriculture.

W ofercie producenta są dostępne agregaty uprawowo-siewne o szerokości 3 i 4 m. Nowością rynkową jest agregat Sulky Progress oferujący szereg nowych możliwości. Przede wszystkim jest to maszyna wyposażona w trzy skrzynie nasienne, co umożliwia jednoczesny wysiew nawozów i nasion lub mieszanek różnych nasion zarówno w systemie tradycyjnym, jak i w siewie w mulcz. Konstrukcja agregatu umożliwia wprowadzenie trzech produktów pod dużym ciśnieniem do wspólnego inżektora i umieszczanie ich w tej samej linii siewu.

Progress jest maszyną nabudowaną na bronę wirnikową lub kompaktową bronę talerzową. Siewnik może być wyposażony w redlice stopkowe lub redlice jedno- bądź dwutalerzowe.

Standardowo Progress wyposażono w magistralę ISOBUS, dzięki czemu maszyną można sterować za pomocą terminala w kabinie. Terminal może także pracować w systemie rolnictwa precyzyjnego.

Propozycją Sulky dla firm usługowych i gospodarstw wielkoobszarowych jest zawieszany na przednim TUZ-ie siewnik Xeos TF, który może wysiewać wszystkie ziarna, od rzepaku aż po bobik, bez zmieniania aparatu dozującego. Zamontowany w maszynie napędzany elektrycznie dozownik ziarna oferuje duży zakres dawki wysiewu od 1 do 450 kg/ha. Pojemność zbiornika wynosi 1000 lub 1800 l. Materiał siewny ze zbiornika jest transportowany do sekcji wysiewającej montowanej na tylnym TUZ-ie. Do wyboru są sekcje o szerokości od 3 (na ramie sztywnej) do 6 m (na ramie składanej) wyposażone w redlice stopkowe lub jedno- bądź dwutalerzowe. W przypadku redlic jednotalerzowych zastosowano karbowany talerz o średnicy 415 mm z kołem ugniatającym. Dwutalerzowa redlica talerzowa, z przesuniętymi względem siebie talerzami, pozwala na precyzyjne umieszczanie nasion w glebie z prędkością agregatu dochodzącą do 10 km/ha.

Agregaty firmy Maschio Gaspardo

Maschio Gaspardo jest producentem dysponującym bardzo szeroką paletą produktów, w tym agregatów uprawowo-siewnych. Jedną z maszyn o szerokości 6 m jest zestaw Corona-X-Force dysponujący zbiornikiem o pojemności 3500 l lub 4100 l. Większy zbiornik dostępny w wersji S.C. jest dzielony w proporcji 60/40 i mieści zarówno nasiona, jak i nawozy mineralne. Aparat wysiewający jest napędzany silnikiem elektrycznym i sterowany terminalem pracującym w standardzie ISOBUS. Dostępna jest także wersja siewnika z napędem mechanicznym. W wersji SC producent montuje dwa dozowniki (jeden do nasion, drugi do nawozów), które pracują niezależnie. Stąd też zestaw ten może pracować w systemie rolnictwa precyzyjnego i wysiewać zmienne dawki nasion i nawozów na podstawie map aplikacyjnych. Ponadto dostępna jest także funkcja Section Control, czyli wyłączanie poszczególnych redlic.

W pneumatycznym systemie wysiewu producent zastosował system By-Pass, który maksymalizuje jednorodność i stałość transportu pneumatycznego produktu na całej szerokości roboczej siewnika. W tym rozwiązaniu zastosowano dwa dodatkowe przewody wychodzące z wentylatora, które omijają aparat wysiewający i dochodzą do pneumatycznego przewodu przed rozdzielaczem.

Sekcja uprawowa składa się z dwóch rzędów talerzy o średnicy 510 mm. Każdy talerz wyposażony jest we własny amortyzator z silentblokiem. Za sekcją talerzową znajduje się wał oponowy, który jest wykorzystywany także do transportu maszyny. Sekcja siewna składa się z dwutalerzowych redlic, z którymi zintegrowano kółka dociskowe. Corona-X-Force pozwala wysiewać nasiona różnych gatunków roślin w dawce od 3 do 400 kg/ha. Jest to możliwe dzięki trzem wymiennym wałkom dozującym. Dzięki systemowi Genius Master i komunikacji ISOBUS możliwe jest pozyskanie danych z maszyny i ich transfer do biura za pośrednictwem chmury.

Machio Gaspardo specjalizuje się również w produkcji maszyn do siewu bezpośredniego. Flagową maszyną stosowaną w tej technologii jest agregat Gigante Pressure dostępny w wersji 3-, 4-, 5- i 6-metrowej. W konstrukcji tej maszyny dzielony na dwie części zbiornik o pojemności 2390 l jest osadzony na ramie przed sekcją wysiewającą. Sekcja wysiewająca składa się z pracujących indywidualnie redlic, które umożliwiają siew na głębokości od 1 do 8 cm. Duży docisk redlic pozwala na siew także drobnych nasion (np. rzepaku), na małej głębokości (do 1 cm). W konstrukcji redlic zastosowano talerze tnące (gładkie lub z płytkim bądź głębokim wcięciem). Do utrzymania stałej głębokości siewu zastosowano wykonane ze staliwa bądź miękkiej gumy.

Siewnik Gigante Pressure oferuje wysiew dwóch substancji naraz. Są one dozowane za pomocą elektrycznie napędzanych zespołów wysiewających. Oba produkty są dozowane niezależnie, przenoszone wzdłuż przewodu nasiennego i dostarczane do tej samej bruzdy przez system pneumatyczny. Pracą aparatów wysiewających steruje terminal pracujący w standardzie ISOBUS.

Modułowy siewnik Farmet

W bogatej ofercie czeskiego producenta dostępne są modułowe agregaty serii Falcon Pro. Największe maszyny z tej gamy to modele Falcon 6 Pro i Falcon
8 Pro o szerokości 6 i 8 m. W maszynach Falcon producent oferuje zbiorniki wyłącznie na ziarno lub dzielone, do których można zasypać nawozy mineralne. Tym, co wyróżnia konstrukcje czeskich siewników, jest modułowość ich budowy, dzięki czemu stają się one uniwersalne i przydatne do pracy w różnych warunkach polowych. Modułowość dotyczy przede wszystkim sekcji uprawowej oraz siewnej. W przypadku tej pierwszej do wyboru jest aż 6 rodzajów sekcji. Wśród nich dostępne są 2- lub 3-rzędowe sekcje dłutowe wykorzystywane w technologii Strip-Till. Do innych rozwiązań należą sekcje: dłutowa i talerzowa do uprawy gleby na całej powierzchni. Jeszcze innym rozwiązaniem jest brona rotacyjna.

Odnośnie do części aplikującej nasiona czeski producent oferuje cztery rodzaje sekcji dostosowanych do różnych technologii i upraw. Dwie z nich (sekcje talerzowe) umożliwiają siew nasion w technologii pasowej (Strip-Till) w rozstawie 250/300 i 375 mm. Kolejna sekcja jest przeznaczona do siewu zbóż oraz roślin strączkowych w rozstawie 125/150 mm. Jeszcze inną opcją jest sekcja wyposażona w siewniki punktowe do siewu kukurydzy, słonecznika, jak i rzepaku z możliwością nawożenia z obu stron rzędu.

Pneumatyczny siewnik jest sterowany w systemie ISOBUS. Producent oferuje trzy terminale, które różni przekątna ekranu, jak i dostępne funkcje. Rok temu siewniki doposażono w system automatycznego sterowania sekcjami (Section Control) za pomocą nawigacji GPS.