Podczas konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu, w bloku Technika rolnicza, nasi eksperci postarają się udzielić odpowiedzi na kilka bardzo konkretnych zagadnień w tym zakresie.

Jednym z zaproszonych przez redakcję Farmera ekspertów jest dr hab. Stanisław Samborski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swoim wystąpieniu pt.: Ile (czy) zarobisz na zmiennym nawożeniu? opowie czym jest stosowanie zmiennej dawki nawozu i jakie korzyści może ona dać rolnikowi. Technologia ta pomimo, że jest dostępna w Polsce od około 15 lat, nadal nie jest powszechnie stosowana.

- Z jednej strony ograniczają jej wdrożenie koszty i brak osób, które dopilnują jej poprawnego funkcjonowania w gospodarstwie. Z drugiej, nadal brak przekonania wśród rolników, co do korzyści wynikających z stosowania tych rozwiązań. Najczęściej technologię tą wdrażają gospodarstwa duże i bardzo duże, gdyż tam łatwiej jest znaleźć jej ekonomiczne uzasadnienie. Natomiast gospodarstwa małe też mogą stosować tą technologię, niejako „ręcznie”, wyłączając z nawożenia lub ograniczając nawożenie w obszarach pola nieproduktywnych takich jak: wymokliska, wypaleniska, wierzchowinki czy miejsca na polach, gdzie szkody wyrządziła dzika zwierzyna. – zauważa dr. Samborski.

Korzyści ze stosowania zmiennej dawki nawozu można podzielić na bezpośrednie, takie jak np.: oszczędności na nawozach, tylko wtedy gdy obszary pola o wysokiej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe/wysokim pH, znacząco przeważają nad obszarami o niskiej i bardzo niskiej zasobności gleby w składniki pokarmowe/niskim pH, w obrębie tego samego pola. Do korzyści pośrednich ze stosowania zmiennej dawki nawozu, w tym przypadku wapna, zaliczyć można:

 stopniowy wyrost plonów na skutek większej dostępności np. fosforu z powodu podwyższenia pH gleby,
 ograniczenie zachwaszczenia, np. chwastami gleb kwaśnych,
 poprawę jakości płodów rolnych, np. zmniejszenie liczby nasion chwastów w zbieranym plonie.

- W swoim wystąpieniu podam zalecenia jak stosować zmienną dawkę nawozu, aby maksymalizować korzyści, jakie daje ta technologia. Jednym z tych zaleceń jest uwzględnienie zróżnicowania zasobności w makrolementy i pH gleby w obrębie pola oraz ceny usług, nawozów i płodów rolnych, przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu zmiennej dawki nawozu. – dodaje prof. Samborski.

Na sesję Technika rolnicza zapraszamy już 26.02.2021 r.

Zobacz kogo jeszcze zaprosiliśmy do udziału w tej sesji.

Technika cz I.jpg
Technika cz I.jpg

Przypominamy, że udział w konferencji „Farmera” jest bezpłatny.
Zobacz pełną agendę Wydarzenia. Zachęcamy do rejestracji.