Konstrukcja podwozia bazuje na sprawdzonych już przyczepach skrzyniowych z serii DB i tutaj zmian nie ma. Najistotniejsza jest nowa zabudowa w której zastosowano skrzynię ładunkową o pojemności 19 m3 i ładowności 14 t.

Skrzynia nie posiada słupków środkowych a jedynie odpowiednio wzmocniono burty, które są wykonane z blach o grubości 2,5 mm. Dodatkowo lewa lub prawa burta jest podnoszona za pomocą siłowników hydraulicznych a uchylna jest tylko tylna ściana.

Takie rozwiązanie powoduje, że materiał z przyczepy może być wyładowywany tylko na jedną stronę lub do tyłu. Jednakże, jak podkreślają przedstawiciele firmy Metaltech, w tym przypadku ważna jest szybkość wyładunku, która jest nieporównywalnie większa niż w przyczepach z klasycznie uchylnymi burtami. Dodatkowo, dzięki wymiarom paletowym skrzyni ładunkowej i wysoko unoszonej hydraulicznej ścianie bocznej, również załadunek materiałów na paletach odbywa się bardzo szybko.

Tego typu konstrukcja jest na naszym rynku nowością, choć niektórym rolnikom jest z pewnością znana z racji tego, że używane przyczepy HL, najczęściej z rynku niemieckiego były w to rozwiązanie wyposażane, jednakże dotychczas żaden z rodzimych producentów nie miał tego typu przyczepy w swojej ofercie.

Jak powiedział Marcin Beer, manager ds. marketingu w firmie Metaltech, przyczepa ta jest na tyle uniwersalna, że może służyć zarówno do wożenia zboża jak też odbierania kukurydzy od sieczkarni i dzięki hydraulicznej ścianie bocznej pozwalać na bardzo szybki wyładunek. Firma skonstruowała przyczepę DHB 14 głównie w odpowiedzi na zapytania z rynku niemieckiego, ale również w naszym kraju rolnicy pytają coraz częściej o tego typu rozwiązania.

Cenę przyczepy w wersji podstawowej producent ustalił na kwotę 69,3 tys. zł netto.