- Finansowanie fabryczne to nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu polscy rolnicy oprócz informacji o maszynie, otrzymują w punkcie sprzedaży w pełni dopasowaną ofertę pożyczki. Oznacza to znaczną oszczędność część czasu, który jest dla rolników bardzo istotny. Poza korzyściami finansowymi zapewniamy klientom sektora agro sprawną obsługę, a liczbę wymaganych dokumentów ograniczyliśmy do niezbędnego minimum – mówi Tomasz Górski, menedżer rynku rolnego w BZ WBK Leasing.

Finansowanie Metaltech to korzystna alternatywa dla zakupu gotówkowego. Promocyjna pożyczka, dostępna jest w dwóch wariantach. Oferta 50/50 z udziałem własnym 50% na okres 12 miesięcy pozwala rolnikowi spłacić finansowaną przyczepę dopiero po roku jej użytkowania. Druga wersja pożyczki 4 x 25% z udziałem własnym na poziomie 25% na okres 18 miesięcy daje możliwość rozłożenia spłaty pożyczki w półrocznych ratach. W obu przypadkach oprocentowanie wynosi 0%, a jedyny koszty pożyczki, to tylko 1 złotówka doliczana do każdej raty.

 - Do naszych klientów w całej Polsce docieramy poprzez sieć 400 mobilnych doradców finansowych, w tym 70 mobilnych doradców ds. agrobiznesu, którzy są dedykowani tylko do tego sektora i świetnie znają specyfikę pracy rolników. Oferta dostępna jest także we wszystkich punktach sprzedaży Metaltech oraz w blisko 900 oddziałach Banku Zachodniego WBK, zlokalizowanych na terenie całego kraju – dodaje Jacek Zwierski, dyrektor sprzedaży ds. rynku rolnego w BZ WBK Leasing.

Klienci, którzy skorzystają z finansowania Metaltech mogą również skorzystać z szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych, np. ubezpieczenia GAP, które zapewnia ochronę przed stratą finansową w przypadku kradzieży lub zniszczenia finansowanego środka trwałego, czy też ubezpieczenia Bezpieczna Rata zapewniającego spłatę raty w wypadku nieprzewidzianych wydarzeń losowych.