O nowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poinformowała obecna na wydarzeniu, które odbyło się w poniedziałek w miejscowości Pamiętna k. Skierniewic, m.in. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Zwróciła uwagę, że rolnictwo to ten obszar, który wymaga ciągłego unowocześnienia, ucyfrowienia, zautomatyzowania tak, aby produkcja była łatwiejsza, bardziej efektywna, mniej pochłaniająca zasoby energetyczne, mniej kosztowna. Musi też dobrze działać na środowisko naturalne. Jak mówiła, w konkursie do "wzięcia jest 100 mln zł".

Zwróciła uwagę, że w 2050 roku świat będzie potrzebować 70 proc. więcej żywności niż w roku 2010. "Dlatego musimy znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą nam wyprodukować tę większą ilość żywność, która musi być także zdrowa, ekologiczna i spełniającą wymagania konsumenta" - dodała.

Według niej, ten konkurs to szansa na wyszukanie i wprowadzenie na rynek najlepszych rozwiązań.

Podobnego zdania był minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Jak mówił, resort chce, aby do pracy rolnika dołączyła się praca innowatorów, naukowców, takich firm, które sprawią, że nasze rolnictwo może być nowocześniejsze, odpowiadać na wszelkie wyzwania i wymogi.

- Jesteśmy pewni silnej pozycji naszego rolnictwa, jakości produktów, ale chcemy też nie zostać przez nieuwagę w tyle. Aby tak się nie stało, musimy być na bieżąco jeśli chodzi o nowoczesne rozwiązania i ich wdrażanie - przekonywał.

Podkreślił, że wchodzimy w rolnictwie w erę 4.0, gdzie mówimy o robotyzacji, technikach cyfrowych, o nowoczesnym zarządzaniu. Jego zdaniem takie konkursy to szansa, aby dobre rozwiązania nie tylko wspierały polskie rolnictwo, ale też były przedmiotem eksportu polskiej myśli naukowej, polskiego dorobku naukowego.

Z kolei wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński przypomniał, że dziś jesteśmy ważnym, europejskim eksporterem żywności. Rocznie eksportujemy produkty za 30 mld euro. Jednak rolnictwo 4.0 to jest wejście na wyższy poziom. Dlatego nasi rolnicy muszą być innowacyjni. Organizowanie takich konkursów ma temu służyć.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - organizatora konkursu - Wojciech Kamieniecki poinformował, że pierwsze wnioski w konkursie Szybka ścieżka - Agrotech będą przyjmowane 10 września. O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania minimum na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek.

Konkurs dotyczyć będzie kilku obszarów tematycznych, w które mają wpisywać się finansowane projekty. Są to: automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie, mechanizacja w rolnictwie, aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie, rolnictwo precyzyjne, zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza bioenergia i biomateriały.

Podczas ogłoszenia konkursu podpisany został także list intencyjny dotyczący współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości na rzecz rozwoju polskich innowacji. Wydarzeniu towarzyszył także Piknik Innowacji Rolniczych, gdzie prezentowane były projekty badawcze beneficjentów NCBR - m.in. maszyny rolnicze, innowacyjne produkty spożywcze.