Chętni na zakup wszystkich spółek muszą znaleźć w swoich budżetach ponad 30 mln zł. Na tyle bowiem Ministerstwo wyceniło firmy.

Aukcja odbędzie się 21 sierpnia 2009 r., o godzinie 12.00 w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zaoferowane na niej zostaną udziały trzech spółek Agroma, działających na rynku zaopatrzenia na rzecz rolnictwa.

Chętni na zakup 85% udziałów każdej ze spółek mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w aukcji do 17 sierpnia 2009 r. Zgłoszenia należy składać w Ministerstwie Skarbu Państwa – przypomina Szulc.

Do sprzedaży Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim podczas aukcji publicznej przeznaczonych będzie 10.880 udziałów dla jednego nabywcy, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza licytowanego pakietu wynosi 15.232.000,00 zł. Pozostałe 15% kapitału zakładowego zostanie udostępnione nieodpłatnie uprawnionym pracownikom.

Do sprzedaży Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Sp. z o.o.
z siedzibą w Świerklańcu podczas aukcji publicznej przeznaczonych będzie 54.400 udziałów dla jednego nabywcy, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza licytowanego pakietu wynosi 7.344.000,00 zł. Pozostałe 15% kapitału zakładowego zostanie udostępnione nieodpłatnie uprawnionym pracownikom.

Także z „Agromy” Kielce Sp. z o.o. podczas aukcji publicznej przeznaczonych będzie do sprzedaży udziały stanowiące 85% kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza licytowanego pakietu wynosi 9.401.000,00 zł. Pozostałe 15% kapitału zakładowego zostanie udostępnione nieodpłatnie uprawnionym pracownikom.

Każda z trzech firm Agroma jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Spółki prowadzą działalność handlową i serwisową pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Posiadają ugruntowaną pozycję rynkową.

21 kwietnia 2009 r. Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło listę spółek, które mogą zostać sprywatyzowane w trybie aukcji do końca 2009 r. Na wspomnianej liście znajduje się 68 przedsiębiorstw, w których różny jest udział Skarbu Państwa.

Przed przystąpieniem do aukcji podmioty zainteresowane wzięciem w niej udziału muszą wnieść wadium. O jego wysokości oraz formie, w jakiej ma być wniesione, decyduje zbywca. Wysokość wadium waha się w granicach od 1% do 10% ceny wywoławczej.

Pierwsze podniesienie tabliczki zgłoszeniowej oznacza, że uczestnik aukcji zaoferował za akcje lub udziały cenę wywoławczą. Następnie rozpoczyna się etap licytacji. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia ustnego kolejnego postąpienia. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej przez uczestników ceny uważa się, że akcje zostały sprzedane.

Agroma w Gorzowie Wielkopolskim zajmuje się sprzedażą handlową i detaliczną maszyn, urządzeń rolniczych, ciągników oraz części do sprzętu rolniczego. Prowadzi również handel częściami, oponami i akcesoriami do samochodów osobowych i dostawczych oraz serwis i diagnostykę tych pojazdów. Ponadto Spółka wynajmuje również część nieruchomości stanowiących jej własność. Agroma utrzymuje wysoki, rosnący poziom sprzedaży w branży dzięki serii podpisanych umów dealerskich z takimi firmami jak: Zetor Polska, Ursus, McCornic, Polmot-Warfama, Grene, Granit, Grupa Krevdeland, Sipma, Korus, Akpil, Samasz. Spółka podpisała również umowy z firmami z branży motoryzacyjnej: Platinium-Orlen, Castrol, Goodyear, Michealin, Opony.pl, Intercars.  

Agroma w Świerklańcu specjalizuje się w organizowaniu i prowadzeniu handlu sprzętem rolniczym, częściami zamiennymi, w tym normaliami i wyrobami gumowymi do sprzętu rolniczego, urządzeniami technicznymi oraz innymi urządzeniami i wyrobami. Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność organizacyjno-techniczną związaną z zaopatrzeniem odbiorców w środki techniczne, wyżej wspomniane.

Agroma Kielce jest jednostką typowo handlową. Prowadzi sprzedaż szerokiej gamy ciągników, maszyn rolniczych oraz innego sprzętu rolniczego, jak również części zamiennych do ciągników i maszyn. Ponadto posiada w obrocie szeroki wachlarz innych towarów przeznaczonych głównie dla rolnictwa, m.in. ogumienie, akumulatory, łożyska, oleje, akcesoria, a także nawozy sztuczne itd. Spółka posiada trzy centra o charakterze hurtowo-detalicznym zlokalizowane w Kielcach (siedziba centrali firmy), Radomiu i Skopaniu. Dwa ostatnie funkcjonują jako zakłady spółki. Ich zadaniem jest zaopatrywanie własnych jednostek handlowych spółki (sklepów detalicznych) oraz odbiorców hurtowych, a także prowadzenie sprzedaży detalicznej. Spółka posiada osiemnaście własnych sklepów detalicznych zlokalizowanych w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, południowej części województwa mazowieckiego, łódzkim i lubelskim. Wymienionym wyżej centrom przyporządkowane są poszczególne sklepy detaliczne położone w najbliższej odległości każdego z nich. Obszar, na którym działa spółka wynosi 10% obszaru kraju. Sprzedaż detaliczna stanowi ponad 80% ogółem przychodów.

źródło: farmer.pl/MSP