Od maja 2013 r. w sieci Grene działają 102 sklepy z szeroką ofertą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń rolniczych i innych artykułów dla gospodarstw rolnych. Wśród nich z powodzeniem działa już 16 sklepów franczyzowych.

- Nasz system franczyzowy cieszy się dużym zainteresowaniem, dzięki czemu podpisujemy kolejne umowy franczyzowe. Średnio są to dwie umowy w miesiącu. Jesteśmy z tego tempa bardzo zadowoleni, szczególnie że podpisanie umowy poprzedzone jest przeprowadzeniem przez nas wnikliwej analizy możliwego potencjału rynku, na którym działać będzie sklep franczyzowy, szczegółowym omówieniem warunków współpracy, ustaleniem harmonogramu najpilniejszych działań, przygotowaniem wstępnych założeń kampanii marketingowej - mówi Leszek Niewiedziała, szef Działu Rozwoju Sieci w Grene Sp. z o.o.

- Dzięki takiemu podejściu każdy z naszych franczyzobiorców z chwila podpisania umowy jest doskonale zorientowany na cel, jaki sobie postawił deklarując swoje zainteresowanie uruchomieniem sklepu - dodaje Niewiedziała.

Strategia rozwoju sieci sklepów rolniczo-technicznych oparta jest w tej chwili wyłącznie na uruchamianiu i rozwoju sklepów franczyzowych. Firma oferuje atrakcyjny koncept biznesowy i bogaty pakiet franczyzowy (podręcznik operacyjny, szkolenia, stała i systematyczna opieka i pomoc ze strony franczyzodawcy w trakcie współpracy). Sukces sklepów franczyzowych firma upatruje również w tym, że świetnie wpisują się one w krajobraz rozwoju handlu i usług w małych miejscowościach, czy nawet wsiach, w których na ogół brakuje sprawdzonych pomysłów na rozwój biznesu.

- Działamy na terenach, gdzie bardzo brakuje rzeczywiście rentownych pomysłów na handel, czy coraz popularniejsze usługi. Profesjonalny koncept naszego sklepu, ze wszystkimi jego cechami: wyglądem, zaopatrzeniem, wiedzą, kompetencją i zaangażowaniem personelu, dobre ceny i częste kampanie marketingowe przyciągają klientów, równocześnie budząc zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców, często nie związanych z branżą, którzy w naszym sklepie upatrują sprawdzonego pomysłu na dobry biznes- wyjaśnia Leszek Niewiedziała.


Jak podkreślają przedstawiciele Grene, sekretem sukcesu w postaci tak dynamicznego rozwoju sieci sklepów jest zindywidualizowane podejście do każdego z franczyzobiorców systemu. Ważna jest także stała gotowość centrali Grene do świadczenia wsparcia, pomocy, doradztwa na poziomie dopasowanym do zgłoszonych potrzeb i oczekiwań.

Indywidualne podejście obowiązuje również w obszarze źródeł zaopatrzenia. Franczyzobiorca zobowiązany jest do zakupu minimum 60 proc. wartości miesięcznych zakupów, a w zakresie pozostałego asortymentu może korzystać z wybranych przez siebie dostawców w ramach tak zwanej listy autoryzowanych dostawców sieci.

- Dzięki zaangażowaniu wielu działów naszej firmy udało nam się osiągnąć nadrzędny cel, jaki postawiliśmy sobie przy wdrażaniu systemu franczyzowego - bycie wiarygodnym franczyzodawcą. Potwierdzają to opinie naszych franczyzobiorców, którzy są już z nami ponad rok wspólnie rozwijając swój biznes. Mamy pełną świadomość, że na obsługiwanym przez nas rynku zachodzą stałe zmiany, dlatego nieustannie pracujemy nad wprowadzeniem nowych elementów do systemu franczyzowego oraz zwiększeniem efektywności naszej współpracy, aby trwała ona przez wiele lat z korzyścią dla obu stron. Kończymy również prace nad nową strategią rozwoju naszej sieci opartej o analizy rynku i oferowanych na nim szans - informuje Dariusz Stróżyk, członek zarządu, dyrektor zarządzający Grene.