Polscy dealerzy oferują prawie wyłącznie wozy paszowe wyposażone w pionowe ślimaki. Jest to spowodowane prostą konstrukcją takich maszyn, a co za tym idzie - korzystną ceną. Duży wpływ na ich popularność ma zapewne również upowszechnienie zbioru traw w pojedynczych belach owijanych folią, z którymi paszowozy wyposażone w poziome ślimaki mają zwykle problemy i wymagają dodatkowych przystawek lub przygotowania bel do mieszania poprzez ich rozwijanie albo przecinanie.

W naszym zestawieniu przyjrzeliśmy się paszowozom o pojemności około 10 m3 w barwach: Metal-Fachu, Metaltechu, Kuhna, Triolietu, Tatomy oraz Alimy Bis oferującej maszyny pod nazwą Alimamix. Maszyny do przygotowywania TMR o takiej wielkości pozwalają na obsługę stada o wielkości 40-60 krów mlecznych.

TATOMA

W barwach Tatomy dostępne są dwa modele wozów paszowych o pojemności 10 m3 - MV10 i VN10. Pierwszy z nich to dość bogato wyposażona wersja, którą można rozbudować o rzadko spotykane u innych producentów elementy. NV10 to z kolei "odchudzony" model z jednostopniową przekładnią, prostym systemem ważenia i mniejszą liczbą opcji. Zdaniem producenta zachowuje on jednak wysoką jakość materiałów i wykonania. Dowodem na posiadanie tych cech przez wszystkie wozy paszowe Tatomy jest gwarancja producenta, która wynosi 7 lat. Warunkiem zachowania takiego okresu ochronnego jest, oczywiście, odpowiednie serwisowanie posiadanej maszyny.

Przedstawiciele producenta podkreślają m.in. jakość stali użytej do produkcji zbiornika i ślimaka. Jest to stal SP52, która wykazuje się bardzo dużą odpornością na ścieranie. Jednocześnie aby utrzymać swoje właściwości, wymaga bardziej skomplikowanej obróbki niż materiały o gorszych właściwościach. W związku z tym formowanie zbiornika odbywa się na gorąco. Dodatkowo połączenia blach podlegają procesowi wygrzewania, który polega na ponownym nagrzaniu spawu i powolnym jego schłodzeniu. W ten sposób materiał na łączeniu odzyskuje swoją pierwotną elastyczność, którą stracił podczas spawania. Za dopłatą Tatoma oferuje również zbiornik i ślimak wykonany z całkowicie utwardzonej stali kwasoodpornej.

Zespół mieszający stosowany w paszowozach Tatomy został opatentowany, a wśród jego zalet producent wymienia przede wszystkim niskie zapotrzebowanie mocy przy utrzymaniu dobrej wydajności pracy.

MV10 standardowo ma 2-biegową przekładnię, która zapewnia obroty ślimaka w zależności od przełożenia równe 40 i 20 obr./ min. Do najciekawszych opcji w tym modelu należy bezstopniowa przekładnia Hydroshift, która w trybie automatycznym dopasowuje obroty ślimaka do obciążenia ciągnika. Dzięki temu teoretycznie można pracować nawet z bardzo małymi ciągnikami - mieszanie zajęłoby jednak wtedy dużo czasu.

Wyróżnikiem paszowozów Tatomy jest także zastosowanie przenośników łańcuchowych zamiast taśm. Zdaniem producenta ich zalety można odczuć głównie w czasie zimy, gdy w przeciwieństwie do wersji taśmowych nie występują u nich problemy z przymarzaniem. Przenośniki takie są też trwalsze - w przypadku maszyn Tatomy są one wykonane ze stali kwasoodpornej.

Tatoma oferuje również możliwość wyposażenia paszowozu we własną instalację hydrauliczną, co eliminuje konieczność używania hydrauliki ciągnika. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku, gdy z paszowozem ma współpracować stary ciągnik ze słabymi, nie zawsze wystarczającymi parametrami układu hydraulicznego. Autonomiczny układ hydrauliczny maszyny pozwala także na zachowanie wysokiej czystości oleju w nim pracującego, co przyczynia się do zachowania większej trwałości elementów tego układu. Z powodu częstej współpracy paszowozów z mocno wysłużonymi ciągnikami Tatoma oferuje także własny system zasilania w energię elektryczną, która jest niezbędna do zasilania systemu ważenia. System ten ma techniczną zdolność do kontroli wagi co do kilograma. Ze względu jednak na fakt, że w trakcie mieszania paszy przy takiej precyzji wynik na wyświetlaczu trudno byłoby ustabilizować, standardowo dokładność ważenia ustawiona jest na +/- 5 kg. Jeśli dla kogoś byłoby to za mało, może samodzielnie ustawić wyższą dokładność.

Przy wysypywaniu gotowej paszy bardzo przydatna jest możliwość zmiany przełożenia z kabiny ciągnika dostępna już w podstawowej wersji paszowozu MV10. Pracując małym ciągnikiem przez większość czasu na niższym biegu, pod koniec opróżniania zbiornika można łatwo zmienić przełożenie na wyższe, dzięki czemu w koszu paszowozu pozostanie jedynie minimalna ilość resztek paszy.

METAL-FACH

Producent z Sokółki oferuje wozy paszowe T659 Bel-Mix. Dostępna jest jednoślimakowa wersja ze standardową lub z obniżoną podłogą, a także wersja z dwoma mieszadłami. Wersja z obniżoną podłogą ma koła umiejscowione z tyłu, co pozwoliło na zmniejszenie wysokości całej maszyny, ale jednocześnie pogorszyło jej manewrowość i zwiększyło nacisk na zaczep ciągnika. Na jeszcze większe zmniejszenie wysokości pozwoliło zastosowanie dwóch mieszadeł. Niestety, rozwiązanie takie wpływa znacznie na skomplikowanie maszyny i koszty jej zakupu.

Paszowozy z Metal-Fachu standardowo mają dość skromne wyposażenie, które jednak można znacznie rozbudować, sięgając po elementy z listy opcji. Dostępny jest m.in.: elektroniczny system ważący, dwubiegowa skrzynia przekładniowa, boczna taśma wysypu z regulacją wysokości, poprzeczna taśma wysypu, nadbudowa zbiornika o wysokości 40 cm, a także hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne do wyboru.

METALTECH

W ofercie Metaltechu klasę paszowozów 10-metrowych reprezentuje model WP10. Standardowo wyposażony jest on m.in. w dwa przeciwnoże, w tym jeden sterowany hydraulicznie, pomost inspekcyjny, dwa okna wysypowe oraz przekładnię z 5-letnią gwarancją. Za dopłatą przekładnia może mieć reduktor, który zmniejsza zapotrzebowanie mocy z 75 na 55 KM. Dostępne są również różne rozwiązania hydrauliczne, np. sterowana w ten sposób stopa podporowa czy też drugi przeciwnóż. W opcji znalazły się również hamulce hydrauliczne i pneumatyczne, kamera cofania, sterownik elektroniczny do zarządzania pracą maszyny z kabiny ciągnika oraz zamontowany na ślimaku magnes wyłapujący metalowe ciała obce. Jeśli będziemy intensywnie wykorzystywać maszynę, rozwiązaniem, na które warto się zdecydować, jest ślimak Longlife, do którego budowy wykorzystano stal Hardox. Producent umożliwia również zwiększenie uniwersalności maszyny poprzez zamontowanie dmuchawy do ścielenia słomą.

ALIMA BIS

Firma Alima Bis oferuje wozy paszowe pod nazwą Alimamix. Interesującą nas pojemność ma model Evolution 10. Tak jak inne modele tego producenta dostępny jest on w trzech podtypach wymiarowych, dzięki czemu można dobrać maszynę odpowiednią do wysokości budynków inwentarskich w gospodarstwie. Gdy to nie wystarcza, można zamówić model nietypowy, zaprojektowany specjalnie według wymagań danego rolnika. Dostępny jest również model Evolution 10 Twin wyposażony w dwa ślimaki - zmienia to proporcje zbiornika, obniżając jego wysokość z jednoczesnym jego wydłużeniem.

Standardowo niebieskie paszowozy wyposażone są w ślimak mieszający wyprodukowany z blachy o grubości 14 mm. Dolny segment ślimaka zakończony jest nożem wygarniającym wykonanym ze stali Hardox. W górnej części mieszadła pomiędzy centralnym cylindrem a zwojem ślimaka znajdują się specjalne wzmocnienia chroniące go przed uszkodzeniem przy wrzucaniu do zbiornika bel kiszonki. Funkcję zabezpieczającą pełnią również listwy pod nożami, które chronią ostrza przed złamaniem. Ściany kosza wykonane są ze stali o grubości 6, a opcjonalnie 8 mm, natomiast podłoga ma 20 mm grubości i dodatkowo wzmocniona jest żebrowaniem. Maszyna wyposażona jest w dwa kontranoże, które opcjonalnie mogą być sterowane hydraulicznie. W standardowym wyposażeniu wozu znalazła się dwubiegowa przekładnia, która opcjonalnie może być sterowana elektrycznie z kabiny ciągnika. Evolution 10 występuje też w wersji Lite, która pozbawiona jest dwubiegowej przekładni.

SAMASZ

W ofercie Samaszu znajdują się wozy paszowe OptiFeed Uno 1000 mieszczące 10 m3 paszy i dostępne w bardzo różnorodnej konfiguracji. Standardowo wyposażone są w dwubiegową przekładnię. Niższy bieg, zmniejszając zapotrzebowanie mocy, pozwala na wykorzystanie ciągnika o mniejszej mocy, obniżając koszty przygotowania TMR. Przy włączonym wyższym przełożeniu można szybciej przygotować mieszankę, gdy nie wykorzystujemy w pełni pojemności zbiornika albo przy maksymalnym napełnieniu, ale trzeba wtedy użyć do współpracy większego ciągnika. Wyższa prędkość obrotowa ślimaka mieszającego to także szybsze opróżnianie zbiornika przy wysypywaniu gotowej paszy. Według producenta opatentowana przez niego geometria ślimaka pozwala na skrócenie czasu mieszania o 15 proc. Noże tnące wzmocnione są podkładkami o grubości 20 mm, które zapobiegają złamaniu ostrzy podczas wrzucania do zbiornika bel kiszonki. W paszowozach Samaszu dostępne są różne opcje związane z wysypami paszy. Oprócz różnego umiejscowienia wysypów grawitacyjnych za dopłatą dostępne są boczne i poprzeczne przenośniki taśmowe. Te ostatnie, przy dołożeniu kolejnej kwoty z portfela, mogą być przesuwane na boki. Lista wyposażenia dodatkowego w przypadku tych maszyn jest bardzo długa i obejmuje m.in. hydraulicznie sterowane przeciwnoże i stopę podporową, sterowanie elektroniczne, kamerę cofania, a nawet ścielarkę słomy. Jedną z wartych rozważenia opcji jest bezprzewodowa waga, która pozwala na zamontowanie jej wyświetlacza w dowolnym miejscu, np. w kabinie ciągnika pracującego z ładowaczem czołowym, którym napełniany jest paszowóz. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe obserwowanie wskazań wagi i precyzyjne dodawanie poszczególnych składników TMR. Paszowozy Uno dostępne są również z układem jezdnym typu tandem: wahliwym, sztywnym bądź resorowanym oraz w wersji S z pojedynczą osią umieszczoną z tyłu maszyny, co z kolei pozwoliło na obniżenie wysokości paszowozu, a tym samym jego użycie w budynkach z niskimi wjazdami.

Wóz paszowy UNO można zamówić także w wersji BASIC, która pozbawiona jest m.in. dwubiegowej skrzyni przekładniowej.

KUHN

Francuski producent oferuje jeden model wozu paszowego o pojemności 10 m3 - Euromix I 1070, który w standardowym wyposażeniu ma prostą wagę i jeden otwór wysypowy. Dzięki długiej liście opcji możliwe jest jednak skonfigurowanie maszyny zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępny jest m.in. boczny, taśmowy przenośnik nastawny w różnych wersjach długości, rozbudowany system ważenia czy przekładnia dwustopniowa. W przypadku powiększenia stada jest również możliwość zamontowania nadstawek.

Zbiornik Euromixa nie jest idealnie zaokrąglony, ale nieco kanciasty. Dzięki temu pasza wolniej przemieszcza się wzdłuż jego ścian, co według producenta przy jednostajnym ruchu ślimaka mieszającego ma ułatwiać mieszanie paszy.

TRIOLIET

Trioliet ma dość zróżnicowaną gamę paszowozów. Najprostsze Solomix 1 i 2 są wyposażone odpowiednio w 1 lub 2 ślimaki mieszające. Ciekawym rozwiązaniem, które możemy w nich spotkać, jest zużywające się obrzeże. Jest ono zamontowane w dolnej części wewnętrznych ścian zbiornika i ma postać dodatkowej warstwy blachy, która osłania właściwą ścianę zbiornika. Blacha ta podlega wymianie, dzięki czemu zazwyczaj najbardziej narażona na zużycie część zbiornika zachowuje trwałość.

Kolejna innowacja dotyczy wstęgi ślimaka - poszczególne jej części są ze sobą zespawane na zakładkę, co zdaniem producenta zwiększa jej sztywność, a tym samym zapewnia większą trwałość całego mieszadła.

Wśród prezentowanych maszyn tylko Trioliet oferuje modele z systemem załadunku. Należy do nich seria Gigant, której największy model ma kosz o pojemności 9 m3. Paszowóz ten ma system załadunku składający się z grzebienia odcinającego oraz podbierającej platformy nazywanej klapą resztek. Gdy chcemy załadować kiszonkę z silosu, musimy cofnąć Gigantem, rozkładając wcześniej klapę resztek i opuszczając tył maszyny, dzięki czemu wspomniana klapa wślizguje się pod pryzmę kiszonki. Następnie podnosimy grzebień nad kiszonkę i opuszczamy go, odcinając kęs paszy. W dalszej kolejności nagarniamy go do wnętrza maszyny, gdzie następuje proces mieszania. Paszowozy Triomix 1 również wyposażone są w system załadunku; mają klapę odcinającą z ruchomymi nożami oraz klapę załadunkową. Zarówno Gigant, jak i Triomix 1 wyposażone są w oś pojedynczą i pojedynczy ślimak.

PODSUMOWANIE

Powyższe wozy paszowe to tylko wycinek bogatej oferty tego typu maszyn dostępnej na polskim rynku. W przypadku paszowozów o pojemności 10 m3 większość producentów dość skromnie je wyposaża w standardowej wersji. Długie listy opcji pozwalają jednak na skonfigurowanie maszyny dostosowanej do warunków danego gospodarstwa. Przy zakupie dobrze pamiętać, że wóz paszowy jest używany codziennie i warto skorzystać przynajmniej z części dostępnego wyposażenia dodatkowego. Naszym zdaniem warto zainwestować przede wszystkim w rozbudowany system ważenia, przenośniki taśmowe lub łańcuchowe oraz sterowanie funkcjami maszyny z kabiny ciągnika.

 

Artykuł ukazał się w październikowym wydaniu miesięcznika "Farmer"