V2V to skrót z jęz. angielskiego "Vehicle to Vehicle" (pojazd do pojazdu) i jest to inaczej system automatycznej synchronizacji dwóch pojazdów.

Rozwiązanie polega na zdalnym, sterowaniu dwóch pracujących pojazdów przez jednego operatora. Na przykład, kierujący kombajnem zbożowym może jednocześnie kontrolować poruszający się zestaw – ciągnik z przyczepą, w celu opróżnienia zbiornika z ziarnem używając połączenia WiFi lub lub ZigBee.

Po raz pierwszy, kontrola prędkość jazdy oraz sterowanie drugim zestawem może być wykonywana przez jedną „wiodącą” maszynę, w tym przypadku przez kombajn. Bezpośrednim rezultatem działania systemu V2V jest wzrost wydajności pracy.