Czasami nie potrzeba zaawansowanych układów elektronicznych żeby wdrożyć innowacyjne i przydatne rozwiązanie. Tak jest w przypadku marki Fendt, która proponuje zastosowanie w swoich ciągnikach bloku sprzęgów hydraulicznych, do których można zastosować złącza różnorakich wymiarów.


W uniwersalnym bloku sprzęgła w zależności od życzeń klienta można montować standardowe złącza ½, ¾ lub też opcjonalnie odpowiednie sprzęgi „flatface couplings" (FFC). Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownik po raz pierwszy ma możliwość dokonania późniejszej zamiany złącz standardowych lub zmodernizowania ich na złącza FFC.

Takie połączenie bloku sprzęgu i FFC zapewnia, że funkcja awaryjnego rozłączania nie powoduje wycieków oraz minimalizuje straty podczas przepływu, a także zabezpiecza przed przedostaniem się zanieczyszczeń do układu. Możliwe jest również wpięcie i wypięcie złączy pod ciśnieniem, przy czym straty oleju są zmniejszone do minimum.