Najczęściej przyspieszone zużycie pompy hydraulicznej to efekt jej nadmiernego przegrzania. Może prowadzić do tego zbyt niski poziom oleju w zbiorniku i wzrost jego temperatury.

Oprócz regularnej kontroli poziomu oleju trzeba też dbać o terminową wymianę filtrów. Olej zanieczyszcza się opiłkami, pyłem, wodą.

- Takie zanieczyszczenia wynikają w dużym stopniu z zanieczyszczenia szybkozłączy. Należy zatem unikać podłączania nieznanych maszyn do hydrauliki zewnętrznej ciągnika. W szczególności uwaga ta dotyczy ciągników z elektrohydraulicznym sterowaniem podnośnika tzw. EHR-em , zaworami pierwszeństwa, elektrohydraulicznym sterowaniem rozdzielaczem hydrauliki zewnętrznej - wyjaśnia Jan Siemieniuk z serwisu fabrycznego Pronar.

Kolejny powód przyspieszonego zużycia pompy hydraulicznej to zbyt wysoki poziom nastawu zaworu bezpieczeństwa. Jeżeli zawór bezpieczeństwa był regulowany na zużytej pompie to po zamontowaniu nowej należy „odpuścić" zawór tj . zmniejszyć nastawę i po uruchomieniu ciągnika ponownie wyregulować ciśnienie zgodnie z instrukcją sprzętu. Gdy to zaniedbamy ryzykujemy natychmiastowym uszkodzeniem pompy gdyż w takim przypadku może dojść do pęknięcia obudowy/pokrywy pompy.


Warto też pamiętać o kilku zasadach podczas sterowania hydrauliką. Na przykład niesprawny podnośnik - zacinający się lub zbyt ustawienie zbyt szybkiego opadania podnośnika prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury oleju i w konsekwencji przyspieszonego zużycia układu.

- Jeżeli rozdzielacz ciągnika jest wyposażony w zatrzaski w położeniach roboczych (podnoszenie, opuszczanie) należy pamiętać o przestawieniu dźwigni rozdzielacza do położenia neutralnego po wykonaniu czynności, gdyż w przeciwnym wypadku praca pompy na ciśnieniu nastawy zaworu bezpieczeństwa skutkuje bardzo szybkim wzrostem temperatury oleju zniszczeniem całej instalacji hydraulicznej - mówi Siemieniuk.

Inne przyczyny prowadzące do przyspieszonego zużycia pompy lub awarii układu hydraulicznego to m.in. niedrożność linii ssącej prowadzi do powstania nadmiernego podciśnienia lub podsysanie powietrza na linii ssącej.

Przeczytaj też Wymiana pompy hydraulicznej w Pronar MTZ