Optymalizacja ustawień kombajnu zbożowego odbywała się dotychczas głównie drogą kontroli wzrokowej znajdującego się w zbiorniku zboża. Jednak zaglądanie do zbiornika jest najczęściej nie tylko ergonomicznie trudne do zrealizowania ale może też być złudne.

Zdaniem firmy Claas, stosowane do tej pory czujniki służące ocenie jakości zboża nie przynosiły niestety zadowalających rezultatów. Przedstawiona Grain Quality Camera to urządzenie generujące kolorowy obraz o wysokiej rozdzielczości, umieszczona w głowicy przenośnika ziarna. Filmuje ona materiał w przepływającym strumieniu, a wykonane zdjęcia są poddawane analizie pod kątem składników obcych i ziarna pokruszonego.

W postaci wykresu słupkowego dane są przekazywane na wyświetlacz terminala operatora z ewentualnym ostrzeżeniem w przypadku osiągnięcia wartości granicznej. Ponadto operator po raz pierwszy ma możliwość ciągłego śledzenia kolorowego obrazu i rozróżniania na nim luźnych i przywierających do ziarna zanieczyszczeń.

Rozwiązanie firmy Claas stanowi nową i dokładniejszą podstawę oceny jakości ziarna a tym samym optymalizacji ustawień zespołu młócącego i młocarni czyszczącej. Grain Quality Camera nagrodzono medalem targów Agritechnica 2013. Targi odbędą się w Hanowerze w dniach 10-16 listopada br.