PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Kombajn do sezonu przygotuj już teraz

Kombajn do sezonu przygotuj już teraz

Autor:

Dodano:

Tagi:

Zboża już dawno wykoszone, a za chwilę zakończy się zbiór kukurydzy. Konserwacja kombajnu przeprowadzana po zakończonym sezonie jest koniecznością, a jej nadrzędnym celem jest przygotowanie maszyny do zimowego przestoju. Dobre zabezpieczenie i przegląd maszyny już teraz, zaowocuje jej mniejszą awaryjnością i możliwością szybkiego startu w pracy w następnym sezoniRolnicy to nie tylko wielozawodowi specjaliści m.in. w uprawie roślin, chowu zwierząt, są - w określonym stopniu - weterynarzami, budowlańcami, instalatorami, ślusarzami, mechanikami...tych zawodów nie obcych rolnikom możnaby mnożyć. Maszyny i urządzenia są trwałym wyposażeniem gospodarstwa rolnego bez którego trudno mówić o jakiejkolwiek produkcji. Dbałość i prawidłowa konserwacja maszyn, przygotowania ich do okresu zimowego po żniwach oraz przygotowanie do następnego sezonu, to niezwykle ważny czynnik pozwalający na długotrwałe, niezawodne i bezpieczne użytkowanie maszyn.

 Skutki posezonowych zaniedbań widać wiosną, fot. R. Szulc

Skutki posezonowych zaniedbań widać wiosną, fot. R. Szulc 

Współcześnie oferowane na rynku i eksploatowane maszyny rolnicze - w tym także oczywiście kombajny zbożowe - są coraz bardziej zautomatyzowane, posiadają skomplikowaną budowę, mimo że praca nimi jest coraz bardziej komfortowa, wydajna i bezpieczna dla człowieka jak i środowiska. Maszyny i ich elementy robocze są sterowane komputerowo, niestety wymagają od użytkownika odpowiedniej wiedzy i umiejętności ich obsługi.

Przede wszystkim rolnik powinien bardzo dokładnie i szczegółowo zapoznać się z ich budową, zasadą działania, obsługą, zasadami eksploatacji, konserwacji i przechowywania. Jest to podstawowy warunek na długą i bezawaryjną eksploatację. Oczywiście współczesne maszyny nie są wstanie funkcjonować bez nadzoru fachowego i renomowanego serwisu, któremu należy cyklicznie maszynę oddawać do przeglądu lub napraw.

Ważna ochrona PPoż
Bardzo istotną kwestią jest podjęcie decyzji gdzie przechowywana będzie maszyna, gdyż ma to istotny wpływ na jej trwałość i stan. Do przechowywania tak drogich, skomplikowanych i naszpikowanych elektroniką maszyn oraz urządzeń rolniczych najlepiej nadają się wentylowane, suche i ogrzewane garaże, pomieszczenia zamknięte i wiaty z utwardzonym podłożem, zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz innymi czynnikami pogodowymi. Chodzi tu głównie o: ciągniki rolnicze, kombajny, silosokombajny, sieczkarnie, opryskiwacze, siewniki, kosiarki. Jeżeli maszyny przechowujemy na otwartym placu, to również taki plac powinien posiadać utwardzoną powierzchnię ze spadkiem ułatwiającym spływ wody.

Kolejna sprawa dość istotna - to ochrona przeciwpożarowa. Z uwagi na fakt, że coraz częściej stosuje się przy produkcji maszyn materiały łatwopalne takie jak tworzywa sztuczne, guma, drewno, tkaniny, powłoki malarskie, pomieszczenia powinny odpowiadać następującym warunkom przeciwpożarowym:

 • powinny być wykonane z materiałów niepalnych,
 • nie przylegać do innych obiektów, w których magazynowane są materiały palne (słona, siano),
 • wyposażone w sprawną i odpowiednio wydajną wentylację,
 • place, na których przechowywany jest sprzęt rolniczy, powinny być oddalone od budynków mieszkalnych co najmniej 50 metrów, a od magazynów z produktami naftowymi - o 150 metrów,
 • zarówno w pomieszczeniach jak i na placach sprzęt należy ustawiać tak, aby pozostawić drogi przejazdowe z możliwością dojazdu ciągnikiem do każdej maszyny,
 • obok sprzętu rolniczego musi znajdować się sprzęt przeciwpożarowy, a szczególnie sprawne gaśnice.

Maszyny rolnicze używane w szczególności przy produkcji roślinnej eksploatowane są tylko przez kilka miesięcy - a nawet można ten okres liczyć czasem w tygodniach. Wydawać by się mogło, że proces niszczenia przebiega tylko w tym okresie. Nic bardziej mylnego. W trakcie przechowywania również mają miejsce procesy niszczenia i korozje. Dlatego tak ważna jest ich konserwacja.

Posezonowa konserwacja
Czynności konserwacyjne są wykonywane zarówno w okresie użytkowania, jak również po zakończonym okresie pracy przed okresem przechowywania, kiedy to trzeba zastosować środki czasowej ochrony. Pod pojęciem ochrony czasowej rozumieć należy trwałe i niezawodne zabezpieczenie części lub całej maszyny na okres od kilku dni nawet do dziesięciu miesięcy.

Zanieczyszczeń nie powinno się wymywać tylko wydmuchiwać, fot. kh  

Stosowane trwałe powłoki ochronne, jak na przykład lakier, to zazwyczaj zabezpieczenia stosowane przez samych producentów. Mogą być jednak położone jedynie tam, gdzie nie zachodzi zużycie danego elementu maszyny.

Podstawową zasadą przy wyborze środków i metod zabezpieczenia maszyn jest zapoznanie się z instrukcją ich konserwacji. Najczęściej stosowanymi antykorozyjnymi powłokami ochronnymi są:

 • oleje i smary konserwacyjne,
 • farby, emalie, lakiery,
 • powłoki gumowe,
 • powłoki metalowe,
 • powłoki woskowe, bitumiczne i lakierowe,
 • powłoki z tworzyw sztucznych,
 • ciekłe preparaty błonkotwórcze,
 • lotne inhibitory korozji.

Czyszczenie na początek
Pierwszym krokiem jest dokładne czyszczenie i mycie. W czasie konserwacji i przygotowania maszyn do przechowywania powinno wymienić uszkodzone lub zużyte części. Należy także nasmarować wszystkie punkty smarowania według instrukcji obsługi oraz pokryć cienką warstwą smaru lub innego środka konserwującego wszystkie metalowe powierzchnie, które nie są malowane, szczególnie elementy robocze maszyn.

Maszyny do zbioru muszą być przed umyciem oczyszczone z resztek materiałów roślinnych, ziarna, plew, zielonki, słomy. Dotyczy to między innymi wszystkich zespołów roboczych kombajnów. Zalegające materiały roślinne, ulegając procesom gnilnym, powodują procesy korozyjne prowadzące nawet do całkowitego zniszczenia niektórych części. Konieczne jest także usunięcie i wymycie z resztek nawozów i środków ochrony roślin takich maszyn jak: siewniki nawozowe, rozrzutniki obornika, rozlewacze nawozów i opryskiwacze.

Czynnością poprzedzającą główne czyszczenie kombajnu zbożowego powinno być jego uruchomienie i krótka praca przy maksymalnych obrotach bębna młócącego i wentylatora. To spowoduje usunięcie części zanieczyszczeń lekkich znajdujących się wewnątrz maszyny. Jednak aby przeprowadzić skuteczne i dokładne oczyszczenie poszczególnych podzespołów należy wykonać demontażu sit podsiewacza i klepiska. Następnie usunąć trzeba zbite i posklejane zanieczyszczenia (głównie organiczne) oraz wydmuchnięcie co lżejszych zanieczyszczeń przy użyciu sprężarki i sprężonego powietrza.

Otwory inspekcyjne w przenośnikach powinno się pootwierać żeby ograniczyć bytowanie gryzoni, fot. kh 

Podobnie powinno się postąpić w przypadku młocarni, fot. kh  

Mycie można wykonać z użyciem myjki wysokociśnieniowej, ale trzeba mieć na uwadze fakt, iż nie należy myć osłoniętych zespołów kombajnów, takich jak osprzętu elektrycznego i elektronicznego, łożysk i filtrów. Dostająca siew te miejsca woda niestety może spowodować znaczne szkody i uszkodzenia. Dlatego zaleca się aby wszystkie połączenia podzespołów elektrycznych zabezpieczyć odpowiednim środkiem (w sprayu) lub w postaci niskotopliwej wazeliny.

A co z korozją?
Maszyny rolnicze pracujące w wyjątkowo trudnych warunkach przyrodniczo-klimatycznych są bardzo podatne na szybkie procesy korozyjne. Już pierwsze ślady korozji powinno się zabepiecznyć, usunąc i zakonserwować. Złuszczające się powłoki malarskie powinny być zdrapane z użyciem stalowych szczotek i papieru ściernego oraz odtłuszczone. Następnie powierzchnie wymagające konserwacji osuszyć i pokryć nową warstwą farby podkładowej, a po niej - emalię nawierzchniową.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie zniszczonych powłok malarskich i pokrycie powierzchni maszyny oraz jej elementów odpowiednimi środkami konserwującymi. Przy wyborze środków i metod zabezpieczenia maszyn konieczne jest zapoznanie się z instrukcją ich konserwacji. Bezwzględnie należy pamiętać, aby do konserwacji przeciwkorozyjnej nie stosować zużytych już olejów i smarów, gdyż może to powodować szybkie korodowanie metalu na skutek zawartych w zużytym smarze agresywnych substancji.

W celu zabezpieczenia na okres zimowy łożysk, przekładni zębatych, prowadnic i mechanizmów zębatkowych występujących w maszynach rolniczych należy pokryć je smarem. Konieczna jest także wymiana lub uzupełnienie oleju występującego w skrzyniach przekładniowych i układach hydraulicznych.

Konserwacja łańcuchów występujących w maszynach rolniczych polega na ich zdemontowaniu i wymyciu w nafcie lub silnym strumieniem gorącej wody. Wysuszone łańcuchy należy zakonserwować smarem, a następnie owinąć papierem i przechowywać w magazynie.

W czasie dłuższego postoju maszyn należy wymontować z nich akumulatory, a następnie sprawdzić poziom i gęstość roztworu elektrolitu oraz napięcie poszczególnych ogniw. Sprawdzony akumulator należy oczyścić z zewnątrz i przechowywać w magazynach.

Trzeba też pamiętać o tym, aby nasmarować wszystkie punkty smarowania według instrukcji obsługi kombajnu. Jak wiadomo, smary stałe powinny być na bieżąco uzupełnione, natomiast w trakcie głównej konserwacji należy je wymienić na nową porcję. Odbywa się to zazwyczaj dzięki wciśniecie w określone miejsca kombajnu i jego podzespołów. Wymiana smaru powinna przebiegać w taki sposób, że wciskamy nową porcję smaru, (jednocześnie wyciskając stary, zużyty) tak długo aż ukaże się nowy. Zabieg smarowania dotyczy głównie łożysk, wałów, przekładni zębatych, prowadnic i innych elementów ruchomych (przeguby, dźwignie).

We wszystkich maszynach w podzespołach których występują sprężyny powinno się częściowo zmniejszyć ich napięcie. Dotyczy to także pasów napędowych.

Układ napędowy
Kombajn jest maszyną samobieżną, a wynikający z tego fakt, że posiada samodzielną jednostkę napędową opieka i konserwacja nad tym elementem powinna być jeszcze dokładniejsza. Tutaj również najpierw należy dokładnie oczyścić i wymyć wszystkie niezbędne wyposażenie. Dokonać wymiany oleju silnikowego, ale również w pompie wtryskowej.

Nie zapominajmy i spuszczeniu wody z układu chłodzenia silnika, oraz przesmarowaniu pompy układu chłodzenia. Bardzo korzystnym zabiegiem konserwującym jest nalanie do każdego z cylindrów po 50-100ml oleju silnikowego i rozprowadzenie go po gładziach cylindrów. Natomiast zbiornik paliwa powinien być napełniony całkowicie paliwem, aby powierzchnie wewnętrzne zbiornika nie kontaktowały się z tlenem atmosferycznym i kondensującą się parą wodną.

Instalacja elektryczna również wymaga chwilę uwagi: akumulator powinno się wymontować, oczyścić, sprawdzić poziom elektrolitu i w razie potrzeby uzupełnić wodą destylowaną. Na koniec również warto zaciski posmarować wazeliną techniczną, następnie akumulator naładować i przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, w temperaturze powyżej 0oC.

Warto co ok. 1-1,5miesiąca skontrolować poziom elektrolitu i stopień naładowania. Prądnica (alternator) i rozrusznik, wymaga także konserwacji i sprawdzeniu stanu szczotek i komutatora oraz nasmarowaniu łożysk. Wlot powietrza, rurę wydechową, prądnicę i pompę wtryskową, dobrze jest zabezpieczyć przez owinięcie tych części np. folią.

Oczywiście nie można zapomnieć o wymianie lub uzupełnieniu olejów, np. w pompie wtryskowej i silniku kombajnu. Poza tym wszystkie filtry (paliwa, powietrza, oleju) powinny być umyte, a w razie potrzeby wymienione.

Szczególnej konserwacji poddać powinno się też koła i ogumienie kombajnu. Po dokładnym oczyszczeniu, umyciu w letniej wodzie i osuszeniu, powinno się maszynę ustawić na podstawkach lub klockach celem odciążenia kół. Na czas zimy powinniśmy także obniżyć ciśnienie powietrza w ogumieniu, doprowadzając do wartości ok. 70-80 proc. względem ciśnienia nominalnego.

Z uwagi na to że ogumienie jest wrażliwe na działanie promieni słonecznych warto zadbać by kombajn jednak był zasłonięty przez bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Celem zabezpieczenia się przed wilgocią i jej fatalnymi skutkami (kruszenie gumy) dobrze jest też części gumowe zatalkować (wpompować talk w opony) co pozwoli uniknąć działania wilgoci.

Sita najlepiej wyjąć
Zdaniem wielu wieloletnich użytkowników kombajnów zbożowych powinno się także mocno przedmuchać chłodnicę, wyjąć całkowicie sita oraz podsiewacze i pokryć warstwą czystego oleju. Olej można oczywiście nakładać na wszystkie elementy robocze i bęben młócący z pomocą pistoletu lub pędzlem. W podobny sposób należy postąpić też z podajnikami ślimakowymi.

W najnowocześniejszych maszynach wyposażonych w liczne układy elektroniczne i komputerowe (takie jak np. GPS) pozwalające na „mapowanie" obrabianych pól, zaleca się także po całym okresie pracy, zgrać wszystkie zapisane w czasie sezonowej eksploatacji w wewnętrznych pamięciach kombajnu dane do niezależnej zewnętrznej pamięci (np. PenDrive). Komputer/sterownik - jeśli to możliwe - warto wyjąć i przechowywać w suchym ciepłym miejscu, choćby w domu.

Współczesne systemy komputerowe określając przy pomocy GPS pozycję kombajnu na danym polu pozwalają na określanie np. zasobności gleby w danym miejscu. Takie dane warto posiadać skopiowane (jeśli oczywiście techniczne rozwiązanie danego modelu na to pozwala - co trzeba zweryfikować u producenta lub serwisanta). Warto też zadbać o sprawdzenie oprogramowania komputera pokładowego i jeśli jest taka potrzeba to przy współpracy z odpowiednim serwisem uaktualnić oprogramowanie.

Te zabiegi jednak powinno się tylko wykonywać po konsultacji z producentem i autoryzowanym serwisem.

Poza sezonem jest taniej
Potrzeba przeprowadzenia zabiegu konserwacji kombajnów wynika z faktu, że zniszczenia korozyjne zabezpieczonych maszyn i urządzeń nie będących eksploatowanymi w czasie ich przechowywania są takie same, a czasami większe jak w okresie ich używania. Konserwacja przeprowadzana po zakończonym sezonie jest koniecznością, a jej nadrzędnym celem jest bardzo dobre przygotowanie maszyny do przechowywania przez okres zimowy.

Ważnym argumentem przemawiającym za konserwacją i przeglądem technicznym już teraz jest fakt, że możemy go wykonać spokojniej i znacznie taniej. Poza sezonem usługi serwisowe i części są bardzo często znacząco tańszePodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.80.3.192
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.