Zapewnia to idealny rozkład dla najlepszego wykorzystania substancji odżywczych, światła i wody, jak również zmniejszenie strat wynikających z obróbki mechanicznej. Jednocześnie idealna dystrybucja zmniejsza dawkę nasion oraz tworzy idealny rozkład wzdłużny i poprzeczny. Dla każdego pojedynczego nasiona skierowane są indywidualne współrzędne GPS.