Pługi z serii PSV 180 L – wersja lekka, zostały zaprojektowane do użytku (współpracy) z ciągnikami mniejszej mocy. W pługach tego typu została zmniejszona wysokość lemiesza, dzięki czemu waga tego pługa wynosi tylko 240 kg.

Elementami roboczymi są hydraulicznie sterowane lemiesze (prawy i lewy), których odpowiednie ustawienie umożliwia uzyskanie niezależnych pozycji roboczych.

Pługi z serii PSV 180 L, podobnie jak PSV 160-300, wyposażone zostały w odchylane sprężynowo listwy gumowe (w opcji - metalowe Hardox), umieszczone w dolnej części lemiesza. Rozwiązanie to w pierwszej fazie pozwala na zamortyzowanie uderzenia w przeszkodę ukrytą pod warstwą śniegu o wysokości nie większej niż 200 mm, po czym zmianę kąta natarcia na wartość ujemną i prześliźnięcie się pługa nad przeszkodą.
PSV 180 L posiadają listwę zgarniającą podzieloną na 2 moduły odchylające się do tyłu, niezależnie przy najechaniu na krawężnik, studzienkę lub inną przeszkodę.