Nowy bieżnik opony ProgressiveTraction charakteryzuje dwustopniową budową klocków bieżnika. Zastosowanie nowego elementu ma kilka celów: zwiększenie trakcji i przyczepności oraz zmniejszenie ciśnienia wywieranego na glebę, a więc mniejsze jej ugniatania oraz zużycia paliwa.


- Jeśli chodzi o innowacje w rolnictwie, to nowa koncepcja opony jest namacalnym przykładem zdolności Trelleborg niekonwencjonalnego myślenia i poszukiwań nowych rozwiązań, które w tym przypadku zwiększają wydajność opona radialna rolnych, wyznaczając nowe standardy - powiedział Piero Mancinelli, dyrektor R&D Trelleborg.

Opona ProgressiveTraction jest w tej chwili w końcowej fazie projektowania. Prototypy będą nadal przechodziły wiele wewnętrznych i zewnętrznych badań, pomiarów i testów mających na celu dokładne określenie wydajności produktu zarówno w polu i na drodze. Przedstawiciele Trelleborg mówią, że pierwsze wyniki przekroczyły początkowe oczekiwania co do założeń produktu.

Dotychczas przeprowadzone badania terenowe Trelleborg wykazały, że zdolność trakcyjna nowego typu opon jest o 10 proc. wyższa od standardowych. Wynikiem tego jest skrócenie o około 3 proc. czasu pracy.

Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie ciśnienia na jednostkę powierzchni pola. Lepsza przyczepność i rozkład masy ma pośredni wpływ na zwiększenie plonów upraw przy jednoczesnej ochronie gleby przed nadmiernym ugniataniem i erozją.

Jeśli chodzi o jazdę po drogach utwardzonych, nowy kształt bieżnika zmniejsza jego wibrację, czego wynikiem ma być zmniejszenie oporów toczenia i oszczędności w zużyciu paliwa.