"Sierpień to czas żniw, a więc i okres intensyfikacji prac polowych z wykorzystaniem poruszających się po drogach ciągników rolniczych czy maszyn rolniczych, zwanych pojazdami wolnobieżnymi. Dlatego też mazowiecka policja apeluje do rolników o szczególną ostrożność" - podkreślił Jeżak.

Dodał, że od początku roku na Mazowszu w wypadkach z udziałem traktorów 6 osób zostało rannych, a jedna zmarła.

Policja apeluje do rolników o użytkowanie tylko sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, w sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną.

Mundurowi przypominają o konieczności prawidłowego zabezpieczenia urządzeń podczas pracy i postoju oraz o używaniu maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty.

- Nie należy przewozić ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach, na zaczepach, pomostach i ładunkach - zaznaczył Jeżak. Dodał, że przewożony ładunek powinien być właściwie zabezpieczony przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu.

Policjanci przypominają, że po wykonaniu prac polowych, a przed wjazdem na drogę, należy zadbać o właściwy stan czystości pojazdu rolniczego, tak aby nie przenosić na jednię zanieczyszczeń pochodzących z kół lub z innych elementów wyposażenia, gdyż może to w znaczący sposób obniżyć przyczepność nawierzchni.

- Wystające części, które mogą naruszać stateczność pojazdu rolniczego lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, w tym prowadzić do uszkodzenia drogi, muszą być na czas jazdy zdemontowane lub złożone - wskazał Jeżak.

Dodał, że podczas poruszania się po drodze należy w razie potrzeby zjeżdżać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania przez inne pojazdy. "Nie przekraczając prędkości 20 km/h, dopuszczalny jest przewóz w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, maksymalnie 5 osób wykonujących prace ładunkowe pod warunkiem, że żadna z nich nie znajduje się pomiędzy ładunkiem, a przednią ścianą przyczepy, a osoby stojące trzymają się uchwytów" - zauważył przedstawiciel biura prasowego policji.

Policja podkreśla, że ciągnik rolniczy może mieć umieszczone dodatkowe siedzenie pod warunkiem m.in., że pasażer nie będzie narażony na niebezpieczeństwo, a kierujący nie będzie miał ograniczonych ruchów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przewożonych, kierującemu pojazdem rolniczym nie wolno palić tytoniu lub spożywać pokarmów w czasie jazdy.

Pojazd rolniczy bądź przyczepa powinny być wyposażone w podstawowe oświetlenie wynikające z warunków technicznych oraz powinny być oznakowane trójkątną tablicą wyróżniającą umieszczoną z tyłu, chyba że pojazd ten nie jest ostatnim poruszającym się w zespole pojazdów.

Dopuszczalne jest poruszanie się pojazdu rolniczego z maszyną zawieszaną o szerokości nieprzekraczającej 3 m, pod warunkiem odpowiedniego oznakowania części wystających poza obrys tego pojazdu. Poruszanie się pojazdu rolniczego o szerokości powyżej 3 m do 3,50 metra jest dozwolone pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia kategorii I, wydawanego przez starostę, a także z wykorzystaniem żółtych sygnałów błyskowych.

Policjanci przypominają także o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom podczas praw polowych oraz wydzieleniu najmłodszym specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie.

Jeżak zauważył, że niestosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz brak respektowania przepisów może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. "Wielu wypadkom w rolnictwie można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie zasad" - podkreślił.