Celem OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU OCHRONY MASZYN PRZED AWARIAMI, bo taką oficjalną nazwę nosi ten gigantyczny program badawczy, jest pokazanie, w jakim stopniu działania profilaktyczne, stosowane materiały oraz dobre praktyki w zakresie gospodarki olejowej przyczyniają się do wyeliminowania awarii maszyn, wydłużenia ich żywotności oraz spadku kosztów eksploatacji.

Organizatorem akcji jest EPIOS – Edukacyjny Program Międzynarodowego Towarzystwa Olejowego. Program jest długoterminowy. Potrwa trzy lata, od roku 2007 do 2009, a zostanie zainaugurowany podczas najbliższej wystawy Agro Show w Bednarach 22–25 września. Do Programu może zgłosić się każdy rolnik indywidualny czy przedsiębiorstwo rolne, a o udziale w Programie zadecyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna weryfikacja maszyn. Nabór rozpocznie się już podczas wystawy Agro Show i potrwa do końca roku (31 grudnia 2006 r. to termin dostarczenia zgłoszenia organizatorowi Programu, a nie wysłania!). Zgłoszenia należy dokonać, wypełniając zamieszczony obok kupon i wysyłając go pod adresem naszej redakcji, która jest jednym z partnerów Programu i jego patronów medialnych, lub zostawiając go w naszym stoisku podczas wystawy Agro Show.

Regulamin jest dostępny w naszej redakcji, u organizatora akcji (EPIOS) i w internecie (www.epios.org.pl oraz www.farmer.pl).

Każdy rolnik może zgłosić dowolną liczbę maszyn, ale przyjęte do programu mogą być maksymalnie tylko 4 z nich. W sumie programem badawczym zostanie objętych około 200 maszyn: ciągników, kombajnów, ładowarek i innych maszyn wyposażonych w układy hydrauliczne.
Każda maszyna zostanie wyposażona w nowoczesny system tzw. bocznikowej filtracji oleju – MicroSystem. Zapobiega on awariom maszyn, zwłaszcza nagłym, bo pozwala utrzymać czystość oleju na najwyższym poziomie i znacznie wydłużyć jego przydatność do eksploatacji, co również powoduje zmniejszenie kosztów eksploatacji maszyn. Urządzenia MicroSystem najwyższej światowej klasy dostarcza firma AQM Technologies Polska, główny partner Programu. Ponieważ są to urządzenia dość drogie, rolnicy będą zobowiązani do wpłacenia zwrotnej kaucji w wysokości od 900 do 2300 zł, zależnie od maszyny. Każdy uczestnik programu otrzyma oprócz tego za darmo olej hydrauliczny wysokiej klasy do maszyn uczestniczących w Programie. Jedynym obowiązkiem uczestników będzie normalna eksploatacja maszyn (łącznie z terminowymi przeglądami) i udostępnianie oleju do okresowej kontroli.

Olej będzie pobierany i badany bezpłatnie, średnio co dwa tygodnie. Wyniki analiz będą prezentowane na bieżąco w portalu internetowym EPIOS (www.epios.org.pl). Przeprowadzane analizy oleju, poza uzyskaniem informacji o jego stanie, pomogą przede wszystkim ustalić najefektywniejszy czas wymiany środków smarnych i filtrów w poszczególnych maszynach. Pozwolą też uzyskać odpowiedzi na wiele innych pytań, np. co zrobić, aby układ hydrauliczny psuł się jak najrzadziej, a użytkownik mógł uprzedzić moment awarii, w porę wymieniając zużytą część.

Zapraszamy do udziału!

Źródło: "Farmer" 17/2006