Organizatorem konkursu jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR). W skład pięcioosobowego jury wchodzi dwóch naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (prof. dr hab. Inż. Czesław Rzeźnik i dr hab. Inż. Karol Durczok), przedstawiciel SGGW w Warszawie (dr inż. Adam Ekielski), nauczyciel z ZST im. M.Drzymały w Poznaniu (Karol Wesołowski) oraz jeden delegat PIGMiUR (Michał Spaczyński).

-Rozwój rolnictwa jest dynamiczny, a sprzedaż maszyn rośnie. Znana jest opinia, że pierwszą maszynę sprzedaje handlowiec, a kolejne serwis. Rolnicy kupując maszyny od dealera coraz większą wagę przykładają do jakości serwisu - mówi Michał Spaczyński, członek jury konkursu.

Konkurs jest organizowany po raz trzeci. Mogą w nim wziąć udział zakłady prowadzące działalność w zakresie obsługi maszyn rolniczych - zarówno serwisy firmowe jak i nieautoryzowane. Formularze zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej Izby. Wypełnione zgłoszenia należy złożyć maksymalnie do 10 czerwca br.

Wyłonienie zwycięzców będzie się odbywało w dwóch etapach. W pierwszym następuje ocena nadesłanej dokumentacji (m.in. ankieta konkursowa z 80 pytaniami), w drugim - wizytacja warsztatu, która będzie m.in. weryfikowała przesłaną wcześniej dokumentację oraz zostanie przeprowadzony test wiedzy z wybranym przez zakład reprezentantem.

- Ocena jakości usługi serwisowej jest bardzo złożona. Korzystamy przy tym częściowo z doświadczeń zagranicznych - wyjaśnia prof. Czesław Rzeźnik.
Nowością w ocenie będzie tzw. fikcyjny klient, a więc na przykład anonimowe uzyskanie pewnych informacji przez telefon.

Zwycięzcą konkursu zostanie zakład, który otrzyma najwyższą, łączną liczbę punktów. Za pierwsze miejsce przewidziana jest nagroda w wysokości 15 tys. zł, za drugie - 10, a za trzecie - 5 tys. zł.