Rynek maszyn rolniczych z roku na rok jest coraz prężniejszy. Więcej jest mocniejszych ciągników, dokładniejszych kosiarek i wydajniejszych kombajnów. Problem, z jakim spotykali się rolnicy posiadający nawet najnowocześniejsze urządzenia, polegał na tym, że każde z nich (ciągnik, opryskiwacz) było oddzielną maszyną posiadającą własne standardy, najczęściej niezgodne ze sobą. Rozwiązaniem stało się ujednolicenie i opracowanie jednego międzynarodowego standardu, który otrzymał nazwę ISOBUS. Urządzenia posiadające normę ISOBUS oznaczają pełne powiązanie z innymi tego typu urządzeniami.

Komputer w maszynie rolniczej
Najważniejszą rolę w gospodarstwach rolnych odgrywają ciągniki. To właśnie one zostały wyposażone w uniwersalny terminal elektroniczny, który może współpracować ze wszystkimi maszynami towarzyszącymi (np.: opryskiwacz, siewnik). Dzięki temu ciągnik ma możliwość elektronicznego sterowania wszystkimi dostępnymi funkcjami współpracującej maszyny. System ISOBUS przy współdziałaniu z komputerem maszyny jest w stanie realizować założenia rolnictwa precyzyjnego.

W ciągnikach John Deere instalowane są terminale GreenStar 2. Te dotykowe monitory pozwalają na wyświetlanie wszystkich najważniejszych dla rolnika danych. Umożliwiają obsługę współpracujących maszyn z kabiny operatora. Przykładem maszyny współpracującej z ciągnikiem w systemie ISOBUS są przyczepy samozbierające czy siewnik Terrasem firmy Pöttinger, które opatrzone są znakiem „ISOBUS 2005 confirm”, potwierdzającym certyfikat wydany przez DLG (Niemiecki Związek Rolniczy). Ciągniki Valtry (seria N, T, M i S), CNH czy Fendta są również wyposażone w nowoczesne terminale i mogą współpracować chociażby z opryskiwaczami Pilmetu wyposażonymi w komputer ISOBUS.

Nowoczesne technologie nie są domeną tylko maszyn polowych. Dla hodowców bydła, drobiu czy świń oferta elektronicznych urządzeń i pomocnych systemów komputerowych nie jest mniejsza. Firma Big Dutchman jest producentem komputera o nazwie Viper do sterowania klimatyzacją i produkcją w kurnikach. Jego możliwości w zakresie sterowania klimatyzacją są ogromne i w znacznym stopniu mogą ułatwić prowadzenie fermy. Czujniki temperatury, sterowanie wentylacją czy chłodzenie i nawilżanie kurnika to dla Vipera żaden problem. Poza sterowaniem klimatyzacją komputer rejestruje zużycie paszy, wody, steruje oświetleniem. W razie zaniku zasilania, odchyłek temperatury, wody lub paszy uaktywnia alarm. Wszystkie istotne dane dotyczące warunków klimatycznych i produkcji wyświetlane są na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu.

Komputer znajduje zastosowanie również w technologii satelitarnej, która w rolnictwie spełnia ważną rolę. Firma Garmin jest jednym z producentów odbiorników GPS, dzięki którym pomiar pola lub powierzchni określonej uprawy jest znacznie szybszy i dokładniejszy. Pomiary i mapy stworzone za pomocą urządzeń GPS można eksportować do specjalistycznych komputerowych programów rolniczych, takich jak Agronom 2005, który jest kompleksowym systemem wspomagającym produkcję roślinną gospodarstwa.

Komputer w gospodarstwie
W przypadku programów rolniczych wyróżnić można ułatwiające prowadzenie ferm trzody chlewnej, bydła, drobiu czy zarządzenie produkcją roślinną w gospodarstwie. Firma Leszek Mroczko Software posiada szeroki wachlarz oprogramowania rolniczego skierowanego do hodowców. Rozpoczęła ona działalność już w latach 80., produkując program System Trzoda. Obecnie jest on już powoli wycofywany i zamieniany na nowocześniejszy, pracujący w systemie Windows program AnaPig. AnaPig – to komputerowy system obsługi fermy trzody chlewnej. Umożliwia on prowadzenie zarówno stad zarodowych, jak i towarowych (wersja Profesjonalna). Dzięki możliwości prowadzenia indywidualnych kartotek loch, knurów, miotów, pokryć, leczenia czy przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych zdecydowanie upraszcza prowadzenie fermy. Program może tworzyć wszelkiego rodzaju raporty, drukować wykresy, analizy i zestawienia.

WinPasze to kolejny program firmy służący do bilansowania i optymalizacji żywienia świń, bydła i drobiu (wersja standardowa programu). Program sprzedawany jest w czterech wersjach: od najtańszej i najprostszej wersji edukacyjnej (do prowadzenia szkoleń, pokazów, kursów) poprzez wersje Farm (dla producentów przygotowujących pasze we własnym gospodarstwie) i Standard (dla doradców, dealerów firm paszowych, służb weterynaryjnych) po wersję profesjonalną zawierającą wszystkie możliwe funkcje, łącznie z możliwością rozszerzania listy gatunków zwierząt i definiowania nowych składników pokarmowych. Dobrą wiadomością jest możliwość współdziałania programów AnaPig, WinPasze, OptiMate (program umożliwiający optymalizację doboru zwierząt do kojarzeń) i perspektywa ich pełnego połączenia z Centralną Bazą Internetową Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”. Gdy ten kompleksowy system zacznie w pełni funkcjonować, każdy producent czy hodowca będzie mógł bez najmniejszych problemów wysyłać i odbierać dane z „Polsusa”. Leszek Mroczko, założyciel firmy, jest specjalistą w zakresie tworzenia oprogramowania dla hodowców świń i bilansowania pasz. Program AnaPig 2.0 został nagrodzony Złotymi Medalami Targów „Ferma Świń i Drobiu” w roku 2005 oraz Międzynarodowego Kongresu „Nowa Technologia – Innowacja – 2003/2004”.

Producent oprogramowania komputerowego dla rolnictwa – firma Agroboss – ma w swojej ofercie cały pakiet programów. Dla hodowców bydła Agroboss stworzył program „Ferma”. Jest to kompleksowy system komputerowej obsługi stada bydła, posiadający bazy danych dla krów, buhajów i cieląt. „Ferma” może obsługiwać dowolną liczbę obór, zawiera Kartotekę Krów, w której zapisuje informacje dotyczące laktacji, wycieleń, chorób, przeprowadzonych pomiarów, inseminacji i wielu innych czynników. Dużą zaletą programu jest możliwość importu danych z ogólnopolskiego systemu informatycznego Symlek.

Wspomaganie zarządzania stadem drobiu zarówno nieśnego, jak i mięsnego to główne zadanie programu „Drób”. Program ten ma ciekawą możliwość obsługi fermy złożonej z wielu kurników i magazynów (opakowań, pasz, jaj i piskląt). Dla każdego z budynków tworzy się odpowiednie kartoteki, które można później uzupełniać danymi temperaturowymi, informacjami o upadkach, zużyciu paszy czy wody. Na podstawie tych i wielu innych informacji użytkownik ma możliwość tworzenia raportów i graficznych wykresów. Ważną cechą programu jest możliwość wystawiania rachunków uproszczonych, faktur VAT, RR i faktur korygujących. Prowadzona jest również kontrola płatności.

Dla rolników zajmujących się produkcją roślinną dużą pomocą może być program „Agronom 2005” firmy AgroPower. Wspomaga on zarządzanie produkcją roślinną w gospodarstwach rolnych. Sprzedawany jest w trzech wersjach: S (dla gospodarstw o powierzchni do 100 ha), M (dla gospodarstw o powierzchni do 500 ha) i L (dla gospodarstw o powierzchni do 2000 ha). „Agronom” to program o bardzo dużych możliwościach. Pozwala na zarządzanie gospodarstwem bezpośrednio z mapy. Z poziomu mapy można sprawdzić stan bieżący prac polowych, istnieje możliwość przeglądu map tematycznych oraz wszystkich danych o polach. Wykonywanie analiz finansowych w postaci tabel czy wykresów nie stanowi najmniejszego problemu. Dzięki programowi „Agronom” można prowadzić historię zasiewów, badań glebowych z wykazem składników pokarmowych i ustaleniem klas zasobności, wykonanych prac polowych z wykazem użytych środków i kosztami. Istnieje również możliwość definiowania wzorców prac polowych dla każdego pola i uprawy. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest graficzne przedstawienie pól uprawnych i działek ewidencyjnych na bazie map ewidencyjnych lub zdjęć lotniczych, jak również przy wykorzystaniu zdjęć satelitarnych. W ostatnich latach coraz częściej wykorzystywana technologia GPS ma zastosowanie również w programie „Agronom”, ponieważ istnieje możliwość wczytania map z pomiarów wykonanych urządzeniem GPS.

Źródło: "Farmer" 19/2006