Nowy system pozwala na automatyczny przebieg pojedynczych czynności zmierzających do usunięcia powstałej blokady. Kiedy utworzy się zator, sygnał o przeciążeniu jest przesyłany do sterownika, który z kolei daje sygnał do automatycznego podniesienia łamanego dyszla i równoczesnego obniżenia podłogi z zespołem tnącym. W tym samym czasie napęd podbierania zostaje odłączony, a przenośnik podłogowy przesuwa się lekko do przodu.

Następujący później sygnał akustyczny informuje operatora, że należy włączyć wał odbioru mocy. Na koniec przyczepa również automatycznie powraca do stanu gotowości do pracy - do pozycji wyjściowych powracają wszystkie podzespoły, które zmieniły tryb pracy podczas automatycznego odblokowywania.

Obok wyraźnie wyższego komfortu obsługi połączonego z odczuwalnym odciążeniem operatorapodczas długich dni roboczych, nowy system prowadzi do szybszego i wydajniejszego usuwania blokad. To z kolei ma przynieść poprawę bezpieczeństwa samego procesu jak i pracy, a tym samym również rentowności inwestycji. Ponadto chroni to maszynę przed uszkodzeniami.