O problemach m.in. z dostępem maszyn z realizowanje ostatniej transzy środków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2007-2013 informowaliśmy m.in. w artykule Zakupy „na hura!” – brakuje maszyn. W świetle trudnej sytuacji rolników i dystrybutorów maszyn i innego sprzętu do produkcji rolnej, zadaliśmy pytanie ARiMR, a następnie MRiRW o możliwość przesunięcia terminu realizacji inwestycji w ramach realizowanego działania (obecnie złożenie wniosków o płatność ma nastąpić do 30 czerwca br.).

I oto pojawiła się realna szansa na przedłużenie tego terminu. W piśmie z MRiRW czytamy:

W nawiązaniu do pytania dotyczącego wydłużenia terminu na składanie wniosków o płatność w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013, uprzejmie informuję, że po analizie procesu wykonania inwestycji realizowanych przez rolników, beneficjentów ww. działania, podjęto decyzję o wydłużeniu tego terminu do dnia 30 września 2015 r.

Zmiana nie weszła jeszcze w życie. Rozporządzenie jest teraz w fazie konsultacji.

(...) Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w dniu 9 czerwca br. został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. W związku z tym, ww. projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12273300/12293808/12293809/dokument167571.pdf).