W kwietniu br. zarejestrowano 851 ciągników rolniczych (dane IBRM Samar), a więc niemal o 100 maszyn mniej niż w najlepszym w tym roku marcu. 366 ciągników stanowiły pojazdy wyposażone w silniki o mocy powyżej 100 KM, natomiast aż 343 to maszyny z wąskiego przedziału 70-100 KM. To świadczy o ciągle bardzo dużej popularność maszyn z tego przedziału mocy. Pozostałe ciągniki - o mocy poniżej 70 KM - to grupa 142 maszyn.

Tradycyjnie gdy "nie idzie" handel nowym sprzętem, luka jest wypełniana przez maszyny z tzw. drugiej ręki. W kwietniu zarejestrowano 1479 używanych ciągników. Od początku roku jest to już nieco ponad 6000 maszyn, co dwukrotnie przewyższa liczbę zarejestrowanych ciągników nowych (2838 szt.).

Na razie nic nie wskazuje, aby sytuacja na rynku uległa większym zmianom. Wielu rolników wstrzymuje się z inwestycjami licząc na dofiansowanie na zakup sprzętu z "Modenizacji..." w ramach PROW 2014-2020. W kwietniowym naborze na to działanie wnioski złożyło ponad 21 tys. gospodarstw.