Stypendysta musiał spełniać między innymi następujące warunki: być finalistą 40. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w jednym z dwóch bloków tematycznych: „produkcja roślinna” lub „mechanizacja rolnictwa” oraz rozpocząć studia wyższe rolnicze w październiku 2016 roku na tym lub podobnym kierunku. Decydującym warunkiem była znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikacyjnym.

Fundacja Horsch podkreśliła w Umowie zawartej ze stypendystą, że jest zainteresowana osobistym kontaktem z nim w celu udzielania mu fachowej pomocy, jak również umożliwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, np. poprzez odbycie praktyk w siedzibie firmy Horsch.

Stypendium Horscha otrzymał Adam Płachta z Zespołu Szkół Rolniczych im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolbórzu, który zajął ósme miejsce na poziomie ogólnopolskim w olimpiadzie w dziedzinie: „Mechanizacja Rolnictwa”. Adam Płachta nie tylko modernizuje maszyny w gospodarstwie swojego ojca, ale także pomaga sąsiadowi rozwiązywać różne mechaniczne problemy. Jak sam mówi o sobie: „Maszyny rolnicze są moją pasją”.

Adam uczył się języka niemieckiego nie tylko w szkole. W trakcie trzymiesięcznej praktyki w gospodarstwie w Dingwoeden w Niemczech szlifował język niemiecki zarówno w wydaniu potocznym, jak i specjalistyczne słownictwo branżowe.

W październiku 2016 Adam Płachta rozpocznie studia na SGGW w Warszawie na kierunku: Inżyniera Systemów Biotechnicznych.

Stypendium zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez uczniów i pozostałych gości obecnych na zakończeniu olimpiady. Po uroczystości uczniowie stawiali pytania m.in. o to, czy w przyszłym roku również zostanie wręczone stypendium Horscha. Na to pytanie udzielono odpowiedzi w iście dyplomatycznym stylu: „Zobaczymy!”