Do prawidłowego procesu spalania niezbędna jest odpowiednia mieszanka paliwowo-powietrzna. Mało kto zdaje sobie sprawę, że do spalenia litra paliwa niezbędne jest nawet 10 tys. l powietrza. Aby przefiltrować tak ogromną jego ilość, a następnie dostarczyć je do komory spalania, stosuje się odpowiednie filtry.

Oczyścić powietrze

Porównując ciągnik do ciała człowieka, możemy powiedzieć, że filtry powietrza to swoiste płuca maszyny. Choroba lub zły stan płuc spowodują, że do krwioobiegu dostarczymy niewystarczającą ilość powietrza, a to z kolei prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Podobnie jest w przypadku ciągnika lub innej maszyny wyposażonej w silnik spalinowy. Aby zapewnić właściwą ilość powietrza, producenci stosują filtry gwarantujące określony jego przepływ. Jeśli zatem filtr będzie mocno zanieczyszczony, zapchany czy uszkodzony, wówczas poprawny stosunek mieszanki paliwowo-powietrznej może być zachwiany, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia parametrów technicznych silnika oraz do zmniejszenia jego żywotności. 

Filtr mokry czy suchy?

Co do zasady filtry powietrza stosowane w maszynach rolniczych możemy podzielić na dwa rodzaje: mokre i suche. Ta nomenklatura wynika ze sposobu filtrowania powietrza – w przypadku filtra mokrego za jego oczyszczanie odpowiedzialny jest olej, z kolei w filtrze suchym nie znajdziemy żadnej cieczy filtrującej, a powietrze pozbawiane jest zanieczyszczeń poprzez przepływ przez warstwy papieru. Filtr mokry często znajdziemy w starszych ciągnikach, choć niektórzy producenci, jak np. Belarus, w dalszym ciągu stosują takie rozwiązanie w niektórych modelach. Wprowadzanie kolejnych norm czystości spalin, jak również dążenie do tworzenia ciągników o coraz większych mocach, a co za tym idzie – wymagających większej dawki powietrza, wymusiło na producentach zastosowanie bardziej wydajnej metody filtracji. Stąd postawiono na filtry suche, które są zarówno bardziej ekologiczne, jak i pozwalają na wydajne filtrowanie dużych ilości powietrza. 

Jak dbać o filtr mokry?

Filtr mokry często współpracuje z tzw. monocyklonem, który jest swego rodzaju filtrem wstępnym. Ma on za zadanie wychwycenie oraz odrzucenie zanieczyszczeń o dużej frakcji. Jego konserwacja jest prosta i sprowadza się do okresowej weryfikacji ilości nieczystości wewnątrz i ich usunięcia z obudowy. Jeśli chodzi o sam filtr mokry, to w jego eksploatacji najważniejsza jest kontrola ilości oleju w misce. Wewnątrz misy znajdziemy wskaźnik lub przetłoczenie obrazujące optymalny poziom oleju. Wśród ogólnych założeń np. w ciągniku Belarus 82 producent zaleca kontrolę stanu oleju co 125 h pracy. Z kolei wymycie układu filtrującego powinno zostać przeprowadzone co 500 h. W przypadku pracy w warunkach dużego zapylenia interwały te należy kilkukrotnie skrócić. 

Wymiana oleju powinna mieć miejsce w sytuacji dużej ilości nagromadzonych osadów, wówczas naturalnie równolegle należy przeprowadzić mycie całego układu. W praktyce olej warto jest wymienić raz do roku lub przy okazji wymiany oleju silnikowego. Do mycia wnętrza miski olejowej oraz wkładu najlepiej użyć benzyny ekstrakcyjnej, zwykłej benzyny bezołowiowej lub ewentualnie oleju napędowego. 

Filtr suchy

Układ filtrowania powietrza w nowszych ciągnikach z reguły składa się z dwóch filtrów: wstępnego i dokładnego. Ten drugi często nazywany jest mianem „filtra bezpieczeństwa”. Eksploatacja filtrów suchych jest nieskomplikowana, jednak wymaga od użytkowników sumienności. W wielu ciągnikach o zapchaniu filtra zostaniemy poinformowani poprzez zapalenie się odpowiedniej kontrolki na desce rozdzielczej. Często stosowane są także mechaniczne wskaźniki montowane przy filtrze, które co prawda w mniej dokładny sposób, ale jednak, informują o stanie filtra. Nie warto jednak zawsze polegać na tego typu wskaźnikach, gdyż w razie ich awarii ryzyko uszkodzeń powstałych przez zapchany filtr jest duże. Nie można też jednoznacznie wskazać właściwego interwału, po jakim powinno się zajrzeć do filtrów. W praktyce bardzo dużo zależy od warunków, w jakich pracuje maszyna. Najczęściej wystarczająca jest jednorazowa kontrola każdego dnia, ale w niesprzyjających warunkach nawet i to może okazać się za mało. 

Po stwierdzeniu zabrudzenia filtra wstępnego należy go wyjąć z obudowy i wydmuchać zanieczyszczenia przy użyciu sprężonego powietrza. Ważne jest, aby do tego celu nie używać ciśnienia większego niż 5 barów, gdyż zbyt wysokie ciśnienie może uszkodzić materiał filtrujący. Istotne jest także, aby podczas przedmuchiwania filtra robić to od wewnątrz, aby zanieczyszczenia wydostawały się na zewnątrz filtra. Warto do tego celu zaopatrzyć się w zakrzywioną końcówkę pistoletu kompresora, która ułatwi dokładne oczyszczenie wszystkich jego zakamarków. Dobrze by było, gdyby sam kompresor wyposażony był w separator wody, gdyż w przeciwnym wypadku z dyszy pistoletu może wydostawać się woda, która przyspieszy proces gromadzenia zanieczyszczeń. Wnętrze obudowy filtra należy przetrzeć wilgotną szmatką, aby usunąć ewentualne zabrudzenia.

Kiedy wymieniać?

Jak każdy element eksploatacyjny, również filtry powietrza podlegają okresowym wymianom. – W przypadku filtra głównego w Massey’u Fergusonie zalecana jest wymiana co najmniej raz w roku lub gdy przekroczono maksymalną ilość dopuszczalnych prób czyszczenia. Instrukcja eksploatacji mówi w tym zakresie o wymianie po każdych 5-ciu razach zapalania się kontrolki informującej o niedrożności filtra. Kolejnym powodem do natychmiastowej wymiany filtra jest stwierdzenie mechanicznego uszkodzenia lub całkowite zablokowanie filtra, a także sytuacja, w której czyszczenie nie przynosi pożądanych rezultatów. Jeśli zaś chodzi o filtr bezpieczeństwa, należy go czyścić jedynie w sytuacji, gdy na desce rozdzielczej zaświeci się kontrolka blokady. Należy przy tym pamiętać, że filtr wtórny wymaga wymiany co najmniej raz na dwa lata lub raz na dwie wymiany filtra głównego – zaznacza serwisant marki Massey Ferguson. 

Skutki zaniedbania

Pominięcie okresowego czyszczenia filtra powietrza w najlepszym przypadku może spowodować zmniejszenie przepływu powietrza do komory spalania, co w rezultacie oznaczać będzie obniżenie parametrów technicznych silnika, czyli np. spadek mocy. W gorszym scenariuszu zapchany filtr może ulec uszkodzeniu mechanicznemu poprzez rozdarcie warstwy filtrującej. Wówczas w pierwszej kolejności zagrożona uszkodzeniem będzie turbosprężarka, która wskutek pyłu może łatwo ulec zatarciu. 

To jednak nie koniec problemów, gdyż po turbosprężarce na awarie narażone będą kanały ssące oraz wnętrze komory spalania, a stąd już tylko o krok od poważnej awarii silnika i konieczności przeprowadzenia jego remontu.

Najczęstsze błędy

Wśród najpopularniejszych błędów popełnianych przez użytkowników przy eksploatacji filtrów powietrza zwraca się uwagę na nieprawidłowo zamontowany filtr, który przyczynia się do braku szczelności układu dolotowego. Częstym błędem może być także montowanie tylko jednego filtra powietrza, gdy są wymagane dwa. Zamontowanie tylko filtra bezpieczeństwa skutkuje drastycznym przyspieszeniem zużycia się tego elementu. Natomiast montaż tylko głównego filtra skutkuje brakiem odpowiedniej filtracji powietrza i przedostawaniem się cząstek pyłu przez układ dolotowy do komory spalania.

Warto zatem poświęcić dosłownie kilku minut na sprawdzenie stanu filtrów oraz ich ewentualne przedmuchanie lub dokonanie wymiany, co z pewnością przyczyni się do bezproblemowej eksploatacji maszyny, a nasz portfel ochroni przed niepotrzebnymi wydatkami.