Dlatego jeśli ktoś planuje uprawę poplonów zasadnym jest zakup niewielkiego, specjalnego siewnika, co wiąże się z wydatkiem niespełna 3 tys. zł. Dodatkową zaletą takiego urządzenia są niewielkie gabaryty i masa, co pozwala na wykorzystanie urządzenia z innym narzędziem uprawowym i wykonanie kilku czynności podczas jednego przejazdu.

RS100

Siewnik poplonów RS100 to wyrób firmy Bagramet z Bytowa na Kaszubach. Urządzenie wyposażono w zbiornik na nasiona o pojemności 110 litrów (identyczny jak w przypadku Akpilu) z zakręcaną klapą o dużej średnicy. Jest ona szczelnie zamykana, co ma niebagatelne znacznie w pracy podczas deszczu, który w niewielkich ilościach często nie przeszkadza na przykład w pracach narzędziami uprawowymi na których siewnik można zamontować. Duża średnica otworu ułatwia zasypanie zbiornika nasionami prosto z worka.

Za wysiew odpowiada pojedyncza tarcza z dwoma łopatkami o regulowanym kącie natarcia. Jest ona zasilana silnikiem elektrycznym o mocy 150W z instalacji 12V współpracującego ciągnika - w przypadku nowoczesnych ciągników przewody mogą być zaczepione do specjalnie wyprowadzonych biegunów, w starszych - po prostu do akumulatora. Długi przewód umożliwia montaż siewnika w odległości około 4 m od źródła zasilania. Drugi przewód jest doprowadzony do sterownika umieszczanego w ciągniku. Znajduje się na nim przycisk włączania zasilania (jednocześnie uruchamiający tarczę wysiewającą), dwa guziki regulacji obrotów tarczy co stanowi jednocześnie sterowanie szerokością pracy, oraz przycisk zamykania i otwierania szczeliny za pomocą zasuwy. Wyświetlacz podaje aktualną prędkość obrotową tarczy oraz sygnalizuje otwarcie lub zamkniecie zasuwy (ciągłe lub przerywane wyświetlanie obrotów).

Siewnik testowaliśmy z nasionami facelii, które są bardzo drobne i lekkie, a więc trudne do wysiewu. Planowana do wysiewu dawkę - 10 kg/ha, udało się w przybliżeniu ustawić metodą prób polowych - wysiewu określonej ilości nasion na danym areale. Wymagało to częstego wysiadania z ciągnika i manipulowania śrubą regulującą przepustowość wysypu materiału siewnego. Jest to czynność nieco uciążliwa, ale właściwe ustawienie szczeliny nie wymagało już później jej regulowania w przypadku wysiewu tej samej rośliny. Po ustaleniu liczbą obrotów tarczy szerokości roboczej i dawki, pozostaje jedynie otwieranie i zamykanie otworu przepustu. Producent podaje, że w zależności od nasion szerokość wysiewu można regulować w zakresie od 2 do 20 m. W przypadku facelii możemy ocenić, że maksymalna szerokość pasa wysiewu to 6-7 m, co jest i tak wynikiem zadowalającym w przypadku tak lekkich nasion.

W testowanym egzemplarzu wystąpiła poważna usterka - zasuwa szczeliny wysypowej zablokowała się w pozycji zamkniętej. Nie byłoby może nic w tym złego, bo po odblokowaniu i przesmarowaniu pracowała już bezawaryjnie, gdyby nie fakt, że mimo jej zblokowania w pozycji zamkniętej szczeliny, wyświetlacz sygnalizował jej otwarcie i zamknięcie tak jakby pracowała prawidłowo. To skutkowało kilkoma przejazdami „na pusto", ponieważ tak drobnych nasion miotanych łopatkami tarczy praktycznie nie da się dostrzec, a jedynym sygnałem że coś jest nie tak, był nieobniżający się poziom nasion w zasobniku. - O takim przypadku słyszę pierwszy raz, natomiast mieliśmy kilka sygnałów o siłowniku elektromagnetycznym, że przestawał działać po jego nagrzaniu i wznawiał pracę po ostygnięciu. W związku z tym postanowiliśmy zmienić system zamykania z siłownika elektromagnetycznego na serwomechanizm, czyli silnik krokowy z odpowiednią przekładnią, który będzie jednocześnie mocniejszy. Jesteśmy w trakcie wdrażania tego rozwiązania, siewniki z nowym mechanizmem powinny trafić do oferty na wiosnę - wyjaśnia Marek Kret, dyrektor działu produkcji Bagramet. Warto dodać, że przy siewie facelii nie zdażyło się zapchanie szczeliny dozującej nasiona ze zbiornika na tarczę.

POPLON

Rozsiewacz poplonów Akpil Poplon przeznaczony jest do wysiewu roślin drobnonasiennych takich jak gorczyca, rzepak, koniczyny czy nawet trawy. Szerokość robocza zależy od ustawionej prędkości wirnika i według producenta wynosi od 2,5 do 15 m. Niestety, w rzeczywistości górną wartość można uzyskać tylko przy niektórych odpowiednio ciężkich nasionach. Jednak na ogół rozsiewacz Poplon stosuje się jednocześnie z broną lub maszyną uprawową, której szerokość nie przekracza 6 m - do współpracy z większymi polecamy precyzyjniejsze rozsiewacze pneumatyczne.

W przeciwieństwie do najtańszych rozsiewaczy poplonów, testowany Akpil posiadał sterownik umożliwiający bardzo precyzyjną regulacje prędkości tarczy wysiewającej, a więc i szerokości roboczej. Za pomocą sterownika można również nie ruszając się z miejsca kierowcy dokładnie zwiększać i zmniejszać dawkę wysiewu. Nasiona rzpaku były wysiewane w dawce około 10 kg/ha.

Obsługa sterownika nie jest skomplikowana. Po określeniu i zaakceptowaniu odpowiednich wartości obrotów tarczy i szerokości otwarcia szczeliny (pokazywane na dwóch małych wyświetlaczach) zapala się zielona dioda. Dalsze czynności ograniczają się tylko do włączania i wyłączania rozsiewacza, ewentualnie otwierania i zamykania szczeliny. Plusem urządzenia jest alarmowanie sygnałem dźwiękowym zacięcia zasuwy lub zatrzymania tarczy - z niewiadomych powodów zdarzało się to czasami podczas włączania rozsiewacza. Mimo alarmu wysiewając małe dawki drobnych nasion trzeba było co jakiś czas sprawdzić, czy ziarna się nie zawieszają nad otworem. Niestety do takich sytuacji dochodziło gdy jako poplon wysiewaliśmy niezbyt dokładnie oczyszczony rzepak.

Zbiornik z tworzywa ma pojemność 110 l, a cały rozsiewacz waży tylko 33 kg, dzięki czemu z łatwością może go przenosić jedna osoba. Zbiornik można opróżnić z nasion przez umieszczony w dole spust, a do dokładnego czyszczenia można go po prostu zdjąć. Co ważne nie potrzeba do tego kluczy, wystarczy rozpiąć opaskę i podnieść zbiornik.

Przy kilkumetrowych szerokościach roboczych równomierność wysiewu można ocenić na wystarczającą jak na potrzeby poplonów, dlatego tego typu urządzenia można polecić do montowania na maszyny uprawowe, np. gruber. Za plus w stosunku do innych tanich rozsiewaczy do poplonów można uznać precyzyjne sterowanie z miejsca operatora.

PODSUMOWANIE

W odróżnieniu od nawozowych „lejków", testowane siewniki poplonów umożliwiają dość precyzyjne ustawienie małych ilości wysiewu, choć oczywiście nie można tutaj mówić o dokładności jakie dają na przykład aparaty wysiewające z kółkami dozującymi. Ze względu na niewielką szczelinę zsypu, podstawowym warunkiem równomiernego wysiewu, a czasami w ogóle podawania nasion na tarczę, jest wysoka czystość materiału siewnego.

Oprócz jednej poważniejszej usterki siewnika RS100, test urządzeń można uznać za zaliczony. Przy kilkumetrowych szerokościach roboczych równomierność wysiewu można ocenić na wystarczającą jak na potrzeby poplonów, dlatego tego typu urządzenia można polecić do montowania na maszyny uprawowe, na przykład gruber. Za plus w stosunku do innych tanich rozsiewaczy do poplonów można uznać precyzyjne sterowanie z miejsca operatora. W przypadku siewnika Poplon, dodatkowym atutem jest elektryczna regulacja średnicy otworu wylotowego, co wiąże się z wyższą ceną urządzenia tylko o 100 zł.