Podczas tegorocznej imprezy, przebiegającej pod hasłem „Mazowiecka wieś – przedsiębiorcza i innowacyjna”, zaprezentowano najnowocześniejszy sprzęt i technologie, nawozy, herbicydy i metody upraw, nowe mieszanki pasz oraz środki ochrony roślin.

Środki do produkcji rolnej i potrzebne rolnikom urządzenia oferowało 50 firm, maszyny rolnicze – kolejnych 36, pasze i koncentraty – 20. Własne ekspozycje wystawiło 66 firm ogrodniczych oraz 57 instytucji działających na rzecz rolnictwa. Ponadto publiczności zaprezentowało się 9 grup producenckich, 9 gospodarstw ekologicznych i 9 wystawców drobnego inwentarza.

Dopisali również rękodzielnicy – na wystawie obecnych było ich aż 24. Tradycyjnie rolnicy korzystali z obecności doradców wielu firm, w tym: MRiRW, ARiMR, ANR, ARR, KRUS.

Podczas XI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych nadano tytuły czempiona najlepszym krowom, jałówkom hodowlanym i cieliczkom. Wzięło w niej udział 53 hodowców bydła.

Zanim oficjalnie otwarto wystawę, w budynku stadionu przy ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach odbyła się konferencja pt. „PROW na lata 2014-2020 szansą dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z województwa mazowieckiego”. Prelegenci omówili m.in. zagadnienia związane z modernizacją gospodarstw rolnych, restrukturyzacją małych gospodarstw, premiami dla młodych rolników, dopłatami bezpośrednimi i płatnościami rolnośrodowiskowymi. Dla około 100 uczestników przygotowano materiały informacyjne w postaci broszur oraz rozporządzeń z działań cieszących się największym zainteresowaniem.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonali wspólnie Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Wojciech Kudelski - prezydent Siedlec.

W tym roku znacznie poszerzyła się oferta naukowa targów i to nie tylko dzięki konferencji. W pawilonie „Nauka polska a innowacje w rolnictwie” zaprezentowały się znakomite instytuty - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Radzików, Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, Instytut Ochrony Roślin PIB Poznań, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Urządzono tam również stoisko informacyjne „Utylizacji opakowań po środkach chemicznych” oraz wystawę płodów rolnych i wystawą ogrodniczą, na której zaprezentowano różne odmiany zbóż, ziemniaków oraz popularnych owoców i warzyw.

Kolejny, znajdujący się w pobliżu namiot, był miejscem prezentacji turystyki wiejskiej  Mazowsza. Pokazano w nim bogatą ofertę gospodarstw agroturystycznych, interesujące produkty turystyki wiejskiej i zagród edukacyjnych.

W namiocie „Rękodzieło” zaprezentowano dziedzictwo kulturowe regionu: ponad dwudziestu artystów-rzemieślników pokazało własnoręcznie wykonane wyroby garncarskie, tkaniny, rzeźby, obrazy, wycinanki i hafty.

W kolejnym namiocie swoje produkty pokazali właściciele gospodarstw ekologicznych. Można było tam kupić pieczywo ekologiczne, przetwory mleczne (masła, sery, jogurty), wędliny i przetwory owocowo-warzywne. 

W niedzielę nagrodzono laureatów konkursu AGROLIGA 2015 (etap oddziałowy). Tegorocznym mistrzem AgroLigi w kategorii „Rolnik” z Siedleckiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zostało gospodarstwo Adama i Katarzyny Roguskich ze wsi Leśniki,  w gminie Korytnica (powiat węgrowski). Prowadzą oni tucz trzody chlewnej w cyklu otwartym, produkując rocznie ok. 8000 tuczników. Do państwa Rogulskich należą dwie chlewnie, wybudowane w latach 2012 i 2013, o powierzchni 990 i 950 m2, wyposażone w nowoczesne systemy wentylacyjne, zadawania pasz i pojenia. Oprócz tego pan Adam prowadzi firmę świadcząca usługi agrotechniczne innym gospodarstwom. W tym celu skorzystał ze środków unijnych z Programu PROW 2007-2013 z działania „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”.

Natomiast tegorocznym Mistrzem AgroLigi w kategorii „Firma” Siedleckiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zostało przedsiębiorstwo Jarkowski Agrohandel Łukasza Jarkowskiego z ­Węgrowa. Zajmuje się ono sprzedażą artykułów do produkcji rolnej (pasze, materiał siewny, nawozy, artykuły zootechniczne itp.), a dodatkowo fachowym doradztwem dotyczącym produkcji rolniczej. Innowacją jest Call Center - telefoniczne centrum mające na celu prowadzenie doradztwa oraz wsparcie działu handlowego. Firma współpracuje z placówką naukową Hodowla Roślin Smolice nad wprowadzeniem odmiany kukurydzy Podlasiak na terenie Polski.

W niedzielę przeprowadzono również konkurs Hit wystawy w kategorii „Innowacyjna prezentacja sprzętu rolniczego”. Laureaci otrzymali statuetki ufundowane przez Dyrektora MODR oraz dyplomy. Za najlepsze uznano stoisko Przedsiębiorstwa „Rolmech” Sp. z o.o. z Węgrowa. Wyróżniono Sorpac Sp. j. z Jaraczewa oraz Firmę Handlowo-Usługową Matrix S.C. z Siedlec.

- Dopisała nam pogoda i wysoka frekwencja wśród zwiedzających. Biorąc pod uwagę opinie przybyłych na targi osób, planujemy rozszerzenie wystawy zwierząt o konie oraz tzw. drobny inwentarz, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci przybyłych na imprezę z rodzicami - mówi Anna Olędzka, komisarz targów z MODR Siedlce.