Ponadto perspektywy potencjalnych przyszłych kontraktów pozwalają z optymizmem oceniać perspektywy kolejnych okresów. W analizowanym roku spółka zrealizowała w Polsce 46 kompleksowych obiektów suszarniczo – magazynowych o łącznej wartości 45,7 mln zł, w tym sześć będąc generalnym wykonawcą.

Portfel zakontraktowanych zamówień na lata 2017-2019 jest rekordowy - wynosi około 123,1 zł i obejmuje 72 umowy. Stale rośnie potencjalny portfel klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę. Obecnie jego wartość jest na poziomie około 280 mln zł. Zarząd spółki przewiduje w związku z tym, że wyniki roku 2018 będą znacznie wyższe niż z w 2017 r.

 Feerum konsekwentnie realizuje strategię ekspansji na rynku afrykańskim. Podpisana umowa z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii) na wybudowanie pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych, o łącznej wartości 33,1 mln dolarów amerykanskich (ok. 139,9 mln zł), uzyskała ratyfikację międzyrządową.  Kontynuowane są działania sprzedażowe na rynkach Europy Zachodniej, rośnie zaangażowanie na terenie Litwy, Łowy i Estonii prowadzona jest też działalność handlowa na terenie Ukrainy. Rozpoczęte zostały projekty na rynku rumuńskim, a w toku są intensywne prace marketingowe i pierwsze oferty na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Kazachstanu.

Inwestycje w trakcie realizacji są inwestycje przewidziane programme na lata 2016-2018: zaawansowane lekkie ortotropowe konstrukcje płaszczy stalowych silosów płaskodennych (prace badawczo – rozwojowe) Opracowanie innowacyjnych silosów zbożowych płaskodennych charakteryzujących się ortotropową konstrukcją płaszczy stalowych oraz nowoczesną konstrukcją połączenia pionowych żeber płaszcza z fundamentami silosu Unikalne parametry nowego produktu uzyskane dzięki nowatorskiej konstrukcji silosu zapewnią poprawę warunków przechowywania zboża, zmniejszą jego straty w przechowalnictwie o 5 proc. i poprawią trwałość i jakość ziarna. Szacowana wartość inwestycji to 3,0 mln zł przy finansowaniu ze środków własnych.

Spółka obserwuje stały popyt na elewatory, zarówno na rynku krajowym, jak za granicą. Obecny portfel zamówień obejmuje 72 umowy o wartości około 123,1 mln zł z terminem realizacji w latach 2017-2019. Za granicą największą aktywność spółka wykazywała na północno-wschodnich rynkach europejskich, co przekłada się na rosnącą liczbę zamówieo z tego kierunku. Obecnie Feerum startuje w przetargach na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie realizacja inwestycji podobnie jak w Polsce przebiega w korelacji z dopłatami unijnymi. Potencjał rynku krajów bałtyckich szacuje na poziomie około 32 mln zł. W bieżącym roku spółka uruchomiła kilkanaście obiektów magazynowo - suszarniczych w tych krajach, co gwarantuje i umacnia jej pozycję na lokalnych rynkach.  Istotny wzrost zaangażowania obserwowany jest na Ukrainie, gdzie na obecną chwilę, poza zakontraktowanymi umowami, planowane i projektowane są inwestycje na poziomie około 20 mln zł. Wzrostowa tendencja tego rynku powinna zostać utrzymana w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Spółka nawiązała współpracę z nowymi partnerami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w branży rolnej, co obiecująco wpływa na planowaną sprzedaż na tamtejszym rynku.  Podtrzymywane i rozwijane są nadal działania handlowe na terenie Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu, gdzie Spółka zintensyfikowała prace marketingowe poprzez efektywny udział w wystawach, targach rolniczych, jak również w konferencjach tematycznych organizowanych przez rządy obu krajów. Podjęte wysiłki zaowocowały podpisaniem umowy agencyjnej z dealerem, który prowadzi działalność handlową na terenie Rosji.