Rodzina wozów asenizacyjnych Tetraliner została zaprojektowana z myślą wykonywania wydajnego transportu dużych ładunków. W ofercie znajdziemy beczki o pojemnościach teoretycznych od 18 do 26 tys. l, montowanych na podwoziu składającym się z jednego wózka tandemowego oraz wózka z obrotnicą (poza najmniejszym wariantem 18000T). Wszystkie osie produkcji ADR są resorowane w układzie parabolicznym.

Nowa wydajniejsza pompa

Dotychczas podstawową pompą, jaka współpracowała z wozami Tetraliner była klasyczna pompa próżniowa, jaką możemy znaleźć w większości wozów asenizacyjnych wraz z systemem Jumbo, czyli nieprzegubowym ramieniem do pompowania, które umożliwia wykonanie obrotu prostopadle do beczki, co ułatwia zasysanie gnojowicy.

Pompa próżniowa cechuje się przede wszystkim niskimi kosztami obsługi, która sama w sobie nie nastręcza wielu trudności. Niestety, ma też pewne ograniczenia jak chociażby niskie ciśnienie (maksymalnie 1 bar), z którego wynika maksymalna głębokość z jakiej można wypompować gnojowicę (do około 3,5 m).

Nowy wariant w wozach Tetraliner stanowi przepływowa pompa krzywkowa zamontowana z tyłu pojazdu. W odróżnieniu od pompy próżniowej, zysk polega na znacznym wzroście wydajności pompowania, nawet ponad 6000 l/min (pompy próżniowe cechują się wydajnością do 4000 l/min model MEC 4000). Nie tylko wydajność jest większa, beczka z pompą krzywkową pozwala także na pompowanie gęstszej gnojowicy, co w przypadku wariantu próżniowego nie byłoby możliwe, a także współpracy ze zbiornikami głębszymi niż 3,5 metra lub dłuższymi wężami czy osprzętem rozlewającym, któremu sprzyjać będzie także większe ciśnienie na wyjściu (przekraczające 1 bar).

Nowa pompa ma jednak spore wymagania związane ze sposobem napędu, który realizowany jest hydraulicznie. Aby osiągnąć wspomniane 6000 l/min. potrzebny będzie ciągnik dysponujący wydatkiem 120 l/min przy ciśnieniu 180 bar. Dostawcami przepływowych pomp krzywkowych dla Joskina są firmy Vogelsang i Börger.