Oprócz wielu korzyści dla kondycji gleby od teraz kolejnym powodem do mieszania słomy z glebą w okresie pożniwnym mogą okazać się dla rolników dodatkowe dopłaty przyznawane za realizowanie praktyk ekoschematów.

Uprawa pożniwna – temat stary jak świat

Uprawa pożniwna prawdopodobnie w takiej czy innej formie towarzyszy rolnikowi od zawsze, bowiem po zbiorze rośliny głównej pozostające resztki pożniwne należało w jakiś sposób zagospodarować. Uprawa pożniwna powinna przede wszystkim przerywać parowanie z gleby, a jednocześnie płytko wymieszać resztki pożniwne z glebą, by uczynić jak najlepsze warunki do szybkiego skiełkowania osypanych w czasie zbioru nasion oraz przyspieszyć rozkład wymieszanych resztek. Ważne jest także to, iż uprawa pożniwna pozwala na zniszczenie siedlisk zarówno patogenów grzybowych, jak i szkodników (...).