Organizator wydarzenia - Agrocom Polska Jerzy Koronczok we współpracy z firmami 365FarmNet, Claas i AgroAs spotkali się z licznym gronem przedstawicieli środowiska akademickiego oraz rolnikami, aby wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o obecnej sytuacji oraz o przyszłości rolnictwa w kontekście cyfryzacji, automatyzacji i autonomizacji gospodarstw

−Dzięki obecnym rozwiązaniom i pracy naszego zespołu możemy rozpoznawać i fenotypować informacje, aby tego ziarna dla ludzkiej społeczności na tej naszej pięknej ziemi było jak najwięcej i w odpowiednim czasie – tymi słowami podsumował swój wykład na temat teledetekcji w rolnictwie dr inż. Jerzy Koronczok z Agrocom Polska.

Teledetekcja była jednym z wielu poruszanych tematów na konferencji, których głównym celem było przybliżenie obecnych problemów z jakimi zmaga się branża rolnicza oraz przedstawienie dostępnych rozwiązań oraz kierunku, w którym branża rolnicza zmierza.

XVIII Konferencja Rolnictwa Precyzyjnego. fot. AdK
XVIII Konferencja Rolnictwa Precyzyjnego. fot. AdK

Szukanie oszczędności w gospodarstwie

Tak jak większość prelegentów podkreślało, największym wyzwaniem dla rolników, ale także dla producentów maszyn, jest rosnąca potrzeba wyżywienia ludzkości przy coraz mniejszej powierzchni uprawowej. Rosnące koszty środków produkcji i paliw, a także aspekty polityczne, jak redukcja CO2 czy środków ochrony roślin, sprawiają, że branża rolnicza musi znaleźć nowe sposoby na szukanie oszczędności.

XVIII Konferencja Rolnictwa Precyzyjnego. fot. AdK
XVIII Konferencja Rolnictwa Precyzyjnego. fot. AdK

−Naszym zadaniem jest badanie tego co jest potrzebne rolnikom i tworzenie urządzeń, maszyn i serwisu ujętych w całościowym systemie wsparcia. To co możemy zaproponować, to na pewno zwiększenie efektywności pracy maszyn poprzez obniżenie dziennych kosztów ich użytkowania i rozwiązania na rzecz oszczędność energii i paliwa oraz elementów zw. z eksploatacją.  – powiedział Arne Bohl, dyrektor strategiczny produktu z firmy Claas KGaA mbH.

XVIII Konferencja Rolnictwa Precyzyjnego. fot. AdK
XVIII Konferencja Rolnictwa Precyzyjnego. fot. AdK

Rolnictwo 5.0 to przyszłość, lecz całkiem niedaleka

Sytuacji nie ułatwia fakt, że coraz mniej ludzi chce pracować w rolnictwie. Stąd na spotkaniu szeroko omówiono aspekty automatyzacji i robotyzacji gospodarstw, również pod kątem tego, co należy w tej dziedzinie jeszcze poprawić.

− Możemy obserwować jak przemysł rolniczy postępuje i jego cyfryzacja dąży do tego, aby maszyny i urządzenia traktować jak rzeczywistych partnerów w pracy. Obecnie dostępne pojazdy autonomiczne, wciąż do obsługi i monitorowania potrzebują operatora, który projektuje ich pracę. Wciąż brakuje informacji zwrotnej od maszyny przykładowo o rzeczywistych warunkach panujących na polu. Myślę, że rolnictwo 5.0 umożliwi już równoprawny dialog, w którym maszyna będzie informować nas o takich aspektach – powiedział prof. Adam Ekielski z SGGW w Warszawie.

XVIII Konferencja Rolnictwa Precyzyjnego. fot. AdK
XVIII Konferencja Rolnictwa Precyzyjnego. fot. AdK

Roboty pracują już na gospodarstwach, jednak nie są one pozbawione wad. Jak podkreśla prof. Ekielski, głównym problemem wykorzystywania agrorobotów jest ich zasilanie oraz zmierzenie się z brakiem energii w czasie pracy na polu, a także powiązane z tym opracowanie skutecznej alternatywy dla silników diesla.

Precyzyjne nawożenie i ochrona roślin

Zagadnienia rolnictwa precyzyjnego to również dokładne poznanie swoich pól i gospodarowanie na każdym specyficznym kawałeczku pola. O tym jak zwiększyć produktywność upraw przy jednoczesnej redukcji kosztów poprzez wykorzystanie map aplikacyjnych opowiadali specjaliści z 365FarmNet.

W nawiązaniu do precyzyjnego aplikowania nawozów i środków ochrony roślin wypowiedzieli się również przedstawiciele środowiska naukowego – prof. Malcom J. Hawkesford z Instytutu badawczego Rothamsted Research z Wielkiej Brytanii, który opowiedział o poprawie efektywności wykorzystania azotu przez rośliny uprawne oraz prof. Stanisław Pietr, który przedstawił sposoby aplikacji biologicznych środków ochrony roślin.

Susza w rolnictwie i gospodarka wodno-melioracyjna

Tematem poruszonym przez prelegentów była sytuacja meteorologiczna związana z przesunięciami pór roku. Ponieważ stanowi to ogromne wyzwanie dla współczesnego rolnictwa, instytuty badawcze weryfikują prognozy meteorologiczne dla rolnictwa i ich opracowania zostały przedstawione na wykładach.

Druga część poświęcona została aspektom gospodarki wodno-melioracyjnej, w której zaprezentowane zostały obecne urządzenia do pomiaru, regulacji wody oraz potencjał tych inwestycji w gospodarstwach rolnych.