PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Zadbać o łąkę i pastwisko – maszyny do pielęgnacji łąk i pastwisk

Autor:

Dodano:

Tagi:

Uzyskanie wartościowej paszy z łąk i pastwisk uzależnione jest nie tylko od nawożenia i wapnowania, lecz także w dużej mierze od zabiegów pielęgnacyjnych, do których zalicza się włókowanie, wałowanie oraz podsiew. Zabiegi te są szczególnie ważne w okresie wiosennym, kiedy to rośliny rozpoczynają okres wegetacji.Pielęgnacja użytków zielonych ma na celu przede wszystkim stworzenie jak najlepszych warunków wzrostu dla szlachetnych gatunków traw i roślin motylkowatych. Jakim sprzętem można tego dokonać? O tym poniżej.

Włókowanie łąk i pastwisk

Ważnym zabiegiem wiosennym jest włókowanie. Ma ono na celu wyrównanie powierzchni, rozgarnięcie kretowisk, mrowisk, kopczysk po nornicach i innych nierówności, które utrudniają koszenie łąk. Ponadto poprzez włókowanie wciera się obornik oraz pobudza się darń łąkową do dalszego wzrostu i krzewienia. 

Włóki są prostymi w budowie narzędziami. Ich konstrukcję tworzy zawieszona na ramionach tzw. siatka z elementami wykonanymi z żeliwa, które są ze sobą luźno połączone. Elementy te mają różnorodne kształty (okrągłe, owalne, trójkątne) oraz różną masę, która wpływa na agresywność równania i głębokość penetracji darni. Stosowane są także elementy z niewielkimi wypustami o długości od 0,5 do 2 cm, które ułatwiają penetrację darni i umożliwiają jednoczesne podrywanie korzeni roślin. Często elementy robocze mają dwustronną możliwość zastosowania. Strona zębata służy do przewietrzania powierzchni trawiastych, zapobiegając spilśnieniom oraz powodując równomierny wzrost. Natomiast strona gładka jest wykorzystywana do rozdrabniania brył gleby, wyrównywania oraz obróbki powierzchni trawiastych. Siatkowa budowa elementów roboczych pozwala na bardzo dobre dostosowanie się do nierówności terenu.

Właściciele łąk i pastwisk odnośnie doboru odpowiedniej włóki mają spory wybór tych narzędzi głównie w ofercie krajowych producentów. Jednym z wytwórców włók jest firma Jar-Met z Węgrowa. Wytwórca ten oferuje włóki o szerokości 4-6 m (3 modele) składane ręcznie oraz 5-8 m składane hydraulicznie (również 3 modele). Siatkę w tych narzędziach tworzą trójramienne gwiazdy z wypustkami (odlew typu Combi) połączone ze sobą za pomocą tzw. okrągłych „oczek”. Rama zbudowana jest z kątowników.

Włóki wykorzystywane do pielęgnacji łąk oferuje także firma Mandam. W gamie produktowej tego wytwórcy są dostępne narzędzia kombinowane, które są połączeniem włóki i spulchniacza do łąk. Mandam oferuje aż 10 modeli tych narzędzi (seria Hybro) o szerokości roboczej od 3 do 8 m. Modele o szerokości od 4 m są składane hydraulicznie. Agregaty Hybro opcjonalnie mogą być wyposażone w siewnik pneumatyczny i wały Cambridge do podsiewu trawy.

Krajowym wytwórcą włók polowo-łąkowych jest też firma Agro-Factory II. Producent z Kutna oferuje zawieszane narzędzia serii Lusa w szerokościach od 3 do 9 m. Modele o szerokości powyżej 4 m składane są hydraulicznie i mają cztery rzędy elementów roboczych, jakimi są odlewy typu Combi, Normal lub Specjal. W mniejszych modelach producent stosuje 3 lub 4 rzędy elementów roboczych. Opcjonalnie włóki te mogą być także składane hydraulicznie. 

Spulchniacze do łąk 

Szeroką gamę narzędzi do pielęgnacji łąk stanowią spulchniacze (aeratory). Spulchniacze rozluźniają strukturę gleby, co wpływa na dostarczenie większej przestrzeni na rozwój korzeni roślin. Dzięki spulchniaczom uprawiane rośliny znacznie lepiej przyjmują wszelkie składniki pokarmowe potrzebne do ich prawidłowego rozwoju. Narzędzia te są dostępne zarówno w ofercie wytwórców krajowych, jak i zagranicznych. Jednym z krajowych dostawców spulchniaczy jest Expom. Zawieszany spulchniacz-chwastownik o nazwie Aktywator jest dostępny w wersjach od 3 do 12 m. Spulchniacz o szerokości 3 m jest zbudowany na ramie sztywnej. Pozostałe narzędzia są składane hydraulicznie. W konstrukcji narzędzia zastosowano 5 rzędów zębów sprężynowych o średnicy 7 mm. Kąt ataku zębów jest regulowany mechanicznie. Podczas pracy spulchniacz jest oparty na kołach podporowych z regulacją wysokości.

Spulchniacze o szerokości od 3 do 12 m oferuje także Agro-Factory II. Narzędzia składają się z 5 rzędów sprężynowych o średnicy 7 mm (opcjonalnie 8 mm), których kąt ustawienia jest regulowany. Model o szerokości 3 m dostępny jest w wersji z ramą sztywną, natomiast pozostałe narzędzia mają ramy składane ręcznie lub hydraulicznie (od 6 m). W standardzie producent montuje koła podporowe z regulacją wysokości.

Brony przeznaczone do bronowania użytków zielonych oferuje także firma Jar-Met. Gama produktowa tego wytwórcy obejmuje 7 modeli o szerokości od 1,5 do 12 m. Narzędzia te są wyposażone w zęby sprężynowe o średnicy 7 mm i regulowanym kącie natarcia.

Szeroką ofertą spulchniaczy dysponuje firma Joskin. W gamie produktowej belgijskiego wytwórcy są dostępne modele serii BF o szerokości 2,4-5,4 m, przeznaczone do pielęgnacji małych i średnich areałów TUZ. W narzędziach tych producent stosuje zarówno zęby sprężyste, jak i montowane przed nimi łopatki zagarniające, które pozwalają usunąć skupiska łajniaków na łące lub pastwisku. Opcjonalnie zamiast sprężystych zębów producent stosuje sztywne zgarniaki. 

Inną propozycją belgijskiego wytwórcy są spulchniarki serii EBR4S dostępne w wersjach o szerokościach od 2,4 do 6,6 m. Pierwszym elementem roboczym w tych narzędziach jest rząd listew niwelujących o szerokości 60 cm mający na celu rozgarnianie kretowisk i niwelowanie podłoża. W dalszej kolejności znajdują się łopatki zgarniające mierzące 30 cm, zamontowane na listwach półelastycznych, które umożliwiają rozbijanie łajniaków na łąkach, a także rozgarnianie kretowisk czy innych zbryleń występujących na podłożu. Za nimi jest zamontowany podwójny rząd sprężystych zębów, które wykonują wertykulację i napowietrzenie gleby oraz usuwają mchy i zeschłą trawę. 

Joskin oferuje bogatą gamę spulchniarek o nazwie Scariflex, na którą składają się cztery serie. Narzędzia te mają szerokość 4,8-9,6 m i w zależności od serii oprócz zgarniaków są wyposażone w 3, 5 lub 6 rzędów sprężystych zębów. Narzędziami stosowanymi do regeneracji pastwisk zarówno przed zimą, jak i po niej, a przez resztę sezonu do ich spulchniania i pielęgnacji są Scariflex Max dostępne w wersjach o szerokościach 6,0-7,2 m. W tej konstrukcji oprócz zgarniaków zastosowano dwa rzędy lemieszy spulchniających, które zagłębiają się w glebę (+/- 4 cm), umożliwiając jej regenerację w najbardziej zniszczonych miejscach (np. po przejściu dzików). W dalszej kolejności znajdują się trzy rzędy zębów (Ø 8 mm). 

Producentem bron chwastowników jest firma APV. W jej ofercie są dostępne narzędzia serii GS o szerokości 3 i 6 m. W ich konstrukcji zastosowano dwa przednie rzędy zębów o grubości 10 lub 12 mm oraz dwa tylne (8 mm) z możliwością regulacji kąta ich ustawienia. Narzędzia oparte są na kołach kopiujących. Brony chwastownik APV mogą być łączone z siewnikami pneumatycznymi serii PS. 

Zastosowanie w pielęgnacji użytków zielonych mają również brony mulczowe stosowane głównie do uprawy ściernisk. Są one dostępne w ofercie wielu producentów. Jednym z nich jest POM Brodnica, który oferuje dwa modele Gamma Plus o szerokości 6 i 7 m. 

Brony mulczowe dostarcza także Mzuri. Producent ten wypuścił dwa lata temu na rynek bronę Rezult o szerokości 7,5 m. Narzędzie ma 5 rzędów palców sprężystych o wysokości 70 cm i średnicy 18 mm. 

Bronę mulczową o szerokości 7,5 m oferuje także Agro-Masz. Narzędzie ma pięć rzędów palców (ø 16 mm), których kąt natarcia jest regulowany hydraulicznie. Opcjonalne wyposażenie obejmuje hydraulicznie regulowane talerze tnące oraz siewnik poplonów SP 200. 

Podsiew i odnawianie

Jedną z metod odnowienia łąk i pastwisk jest podsiew, który polega na uzupełnieniu ich składu gatunkowego. Podsiew traw może być łączony z zabiegiem spulchniania. Przykładem takiego agregatu jest brona mulczowa Agro-Masz z zamontowanym na niej siewnikiem poplonów (SP). Podobny zestaw oferuje firma Mzuri. 

Zestawy do pielęgnacji i podsiewu traw są dostępne również w ofercie firmy
Jar-Met. W takim układzie brony chwastownik o szerokości
1,5-1 2 m są wyposażone w siewnik poplonów, płozę nożową i tylny wał gładki. Ten ostatni jest wykorzystywany do przykrywania nasion. 

Siewniki poplonów montowane na bronach chwastowników są dostępne także w ofercie firmy APV. Ten producent oferuje również dwa agregaty Grünlandkombi, które służą zarówno do podsiewu, jak i nowego zasiewu traw. Maszyny (GK250M1 i GK300M1) są dostępne w wersjach o szerokości 2,5 i 3 m. Składają się z dwóch rzędów brony chwastownika z włóką wyrównującą oraz wału dogniatającego Cambridge i siewnika pneumatycznego PS lub multidozownika MD. 

Inną propozycją firmy APV są agregaty Grünlandprofi dostępne w wersji 3 i 6 m. Wyposażono je w cztery rzędy zębów o różnej grubości (2 przednie – 12 i 2 tylne – 8 mm) oraz wał Cambridge. Agregaty można łączyć z siewnikami pneumatycznymi PS 120 M1 lub PS 500 M2. Maszyny Grünlandkombi oraz Grünlandprofi są sterowane za pomocą elektronicznego panelu. 

Zestaw z pneumatycznym siewnikiem do traw jest dostępny w ofercie firmy Agro-Masz. Maszynę wyposażono w listwę zagarniającą regulowaną hydraulicznie, trzy rzędy sprężyn z możliwością regulacji kąta natarcia, wał dogniatający oraz siewnik poplonów SP200. Szerokość agregatu wynosi 3 m. 

Producentem agregatów do podsiewu traw jest firma Vredo. Maszyny te są przeznaczone do siewu bezpośredniego na łąkach, pastwiskach, terenach sportowych bez uszkadzania darni oraz do siewu na glebie zwartej bez konieczności wcześniejszego przygotowania podłoża. Holenderski wytwórca ma w swej ofercie trzy serie maszyn o nazwie: Agro Twin, Agri Air i Agri Serie. Pierwsza z nich obejmuje dwie maszyny o szerokości 4,4 i 5,8 m oferowane zarówno dla hodowców bydła mlecznego, którzy muszą przesiewać wiele hektarów rocznie, jak i dla usługodawców rolnych. Maszyny zbudowano z dwóch sekcji składanych hydraulicznie na czas transportu. Nasiona do gleby są wprowadzane za pomocą redlicy dwutalerzowej, a następnie dociskane za pomocą wału Cambridge. Pneumatyczno-mechaniczny rozdział nasion w tych maszynach jest regulowany bezstopniowo w zakresie od 3 do 210 kg/ha. Opcjonalnie dawka może być regulowana za pomocą elektronicznego sterownika (EDS). 

Modele Agri Air są odpowiednią propozycją na mniejsze pastwiska z pofałdowanym terenem lub usytuowane na zboczach. Maszyny są dostępne w wersji o szerokości 2,5 i 2,9 m. W konstrukcji tych maszyn zastosowano wysiew pneumatyczny nasion. Podobnie jak modele poprzedniej serii maszyny te mogą być sterowane elektronicznie. 

Maszyny Agri Serie to siewniki echaniczne o szerokościach 2,5 i 2,9 m. Wyposażono je w zbiornik o pojemnościach 250 i 290 l. Aparat wysiewający otrzymuje napęd od koła ostrogowego. Producent montuje wał pierścieniowy lub wał z pojedynczymi talerzami dociskającymi.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.95.208
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.