"Przejmuję małe gospodarstwo od rodziców, chcę też dokupić kilka hektarów ziemi. Do tego potrzebny mi jest przede wszystkim ciągnik rolniczy, którego obecnie nie ma w gospodarstwie i kilka maszyn. Chcę starać się o dofinansowanie zakupu tych maszyn. Ale czy "załapię się na nie", skoro nie ma przyznawanych punktów za ciągnik?" - z takim pytaniem zwrócił się do nas czytelnik Farmera.

W świetle rozporządzenia dotyczącego działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020, nie można liczyć na punkty w przypadku zakupu tak podstawowego sprzętu, jakim jest ciągnik rolniczy. Czy sytuacja będzie wyglądała tak samo w przypadku naszego czytelnika? Zapytaliśmy o to ARiMR. Oto odpowiedź.

Warunki i zasady udzielania wsparcia na inwestycje związane z "Modernizacją gospodarstw rolnych" finansowane z PROW 2014  -2020 zostały określone w rozporządzeniu MRiRW z 21 sierpnia 2015 r.  (Dz. U., poz. 1371).

Zgodnie z rozporządzeniem, nie ma możliwości uzyskania punktów za zakup ciągnika rolniczego. Wynika to z tego, że zakup takiej maszyny nie jest wskazany z załączniku do tego rozporządzenia jako inwestycja związana z ochroną środowiska i klimatu.

Jak widać z odpowiedzi rzecznika ARiMR, nie ma takiej możliwości. Oczywiście ciągnik może być dotowany, jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie pozytywnie rozpatrzony, biorąc pod uwagę sumę punktów za inne pozycje we wniosku.