Żniwa w skansenie to odbywające się cyklicznie od lat wydarzenie ściągające do Sierpca tłumy zwiedzających. Są wśród nich zarówno rolnicy, chcący przypomnieć sobie i pokazać młodemu pokoleniu, jak wyglądały żniwa w czasach naszych dziadków, jak również miastowi, którzy z zainteresowaniem przyglądają się nieznanej sobie wcześniej historycznej technologii.

Zbiór snopków na wóz drabiniasty, fot. Maciej Sacha
Zbiór snopków na wóz drabiniasty, fot. Maciej Sacha

Muzeum Wsi Mazowieckiej

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje powierzchnię około 60 ha, gdzie wyeksponowane jest kilkanaście zagród z przełomu XIX i XX wieku, a także kościół, kuźnia, wiatrak czy karczma. Najstarszy z prezentowanych zabytków to chałupa drobnoszlachecka pochodząca z 1840 roku. W plenerach i we wnętrzach wiejskich zagród sierpeckiego skansenu powstawały takie polskie filmy, jak "Ogniem i mieczem" czy "Pan Tadeusz".

Cięcie zboża kosą, fot. Maciej Sacha
Cięcie zboża kosą, fot. Maciej Sacha

Zbiór i omłot zboża tradycyjnymi metodami

W południe na polu przy zagrodzie z Czermna odbywał się pokaz zbioru żyta kosą, sierpem i żniwiarką konną. Następnie miało miejsce wiązanie i zbiór snopków, które przy pomocy zaprzęgniętego w parę koni wozu drabiniastego zostały zwiezione z pola.

Żniwiarka konna, fot. Maciej Sacha
Żniwiarka konna, fot. Maciej Sacha

W zagrodzie z Chwał miał miejsce pokaz młócenia zebranego w ten sposób zboża młocarnią Warmianką. Użyta została nowsza wersja maszyny pod nazwą M005/1. Za jej napęd za pośrednictwem pasa transmisyjnego odpowiadał silnik stacjonarny 1HC102, popularnie zwany "esem".

Omłot młocarnią Warmianką, fot. Maciej Sacha
Omłot młocarnią Warmianką, fot. Maciej Sacha

W stodole zagrody z Rębowa odbywał się w tym czasie omłot przy pomocy cepów, a także czyszczenie wialnią napędzaną siłą mięśni przy pomocy korby. Widoczną z daleka atrakcję stanowił stojący tuż obok wiatrak z Zalesia, który był uruchamiany w godzinach 11.00 – 11.30, 13.30 – 14.00, 16.30 – 17.00, gromadząc wokół tłumy zwiedzających.

Wiatrak z Zalesia, fot. Maciej Sacha
Wiatrak z Zalesia, fot. Maciej Sacha