Otrzymaliśmy następujące pytanie od naszego czytelnika, dotyczące inwestycji w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020:

 "...W tabeli dołączonej do rozporządzenia ministra rolnictwa jest wiersz "MGR0900 Siewniki do poplonów i agregaty uprawowo-siewne z siewnikiem do poplonów" za 8 pkt. Wszystkie maszyny uprawowe, które mają punkty są to maszyny do upraw uproszczonych, a w tym wierszu jest agregat uprawowo-siewny. Czy zwykły agregat uprawowo-siewny zbudowany na dwóch wałach i sekcji zębów sprężynowych z hydropakiem z zamontowanym siewnikiem do poplonów będzie punktowany? Czy może tylko sam siewnik do poplonów będzie punktowany? A może agregat talerzowy z siewnikiem do poplonów będzie punktowany? Prosiłbym bardzo redakcję farmera.pl o wyjaśnienie tej kwestii. Ponieważ na moje zapytanie do ARiMR nie dostałem odpowiedzi".

Przedłożyliśmy powyższe pytanie Rzecznikowi ARiMR. Otrzymaliśmy szczegółową odpowiedź, którą zamieszczamy poniżej:

Zakup typowego agregatu uprawowo-siewnego, którego siewnik jest w stanie siać zarówno poplony jak i inne nasiona nie można zaliczyć do wymienionych w wykazie rodzajów inwestycji wpływających na ochronę środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Siewniki poplonów wymienione są w wykazie rodzajów inwestycji wpływających na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu w poz. 90:

 90 | Siewniki do poplonów i agregaty uprawowo-siewne z siewnikiem do poplonów | 8

 Promowanie inwestycji polegających na zakupie siewników poplonów wynika z faktu pozytywnego wpływu uprawy poplonów na środowisko, w tym glebę.

Podstawowe korzyści z uprawy poplonów:

• wzbogacenie gleby w materię organiczną (korzeniową i nadziemną) i zwiększenie zasobność gleby w składniki pokarmowe,

• poprawa struktury gleby, w tym tworzenie i utrzymywanie struktury gruzełkowatej, co jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o żyzności gleby (odgrywa ona bardzo ważną rolę w kształtowaniu właściwości fizycznych, fizykochemicznych

i biologicznych gleby oraz wywiera istotny wpływ na stosunki wodno-powietrzne),

• zapewnienie pokrycia gleby okrywą roślinną (przeciwdziałanie erozji wietrznej

i wodnej, zatrzymywanie wody opadowej),

• podniesienie aktywności biologicznej gleby i inne.

Typowe siewniki poplonów to maszyny o stosunkowo prostej konstrukcji z tarczowym, mechanicznym (roweczkowym) lub pneumatycznym systemem powierzchniowego (rzutowego) wysiewu nasion roślin poplonowych. Oznacza to, że nasiona są wysiewane (rozrzucane) na powierzchni gleby, z niezbyt wygórowaną równomiernością, a ich płytkie wymieszanie z glebą następuje dopiero przy użyciu kolejnego narzędzia. Natomiast typowe siewniki zbożowe umieszczają nasiona od razu w glebie na odpowiedniej głębokości. Siewniki poplonów są maszynami stosunkowo tanimi, zwłaszcza w porównaniu z siewnikami zbożowymi lub punktowymi.

Siewniki poplonów mogą pracować indywidualnie (co jest rzadko stosowane), ale najczęściej są montowane na narzędziach do uprawy ścierniska (np. kultywatory podorywkowe i brony talerzowe lub kombinacje tych narzędzi). W pierwszym przypadku konieczny jest dodatkowy zabieg uprawowy w celu przykrycia nasion glebą. Natomiast w drugim, podczas jednego przejazdu ciągnika i maszyny wykonywana jest uprawa ścierniska i równoczesny siew nasion rośliny poplonowej (nasiona wysiewane są przed lub pomiędzy sekcje narzędzia uprawowego).

Nasiona roślin poplonowych mogą być także wysiewane typowymi siewnikami zbożowymi (rządowymi), ale ten rodzaj maszyn nie został uwzględniony w wykazie inwestycji wpływających na ochronę środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Agregaty uprawowo-siewne z siewnikiem do poplonów – są to wspomniane poprzednio agregaty uprawowe składające się z:

a) zestawu narzędzi do uprawy ścierniska (np. kultywatory podorywkowe i brony talerzowe lub kombinacje tych narzędzi, w tym z lub bez sekcji wałów uprawowych),

b) siewnika poplonów.

W nazwie tego rodzaju urządzeń wyraźnie podkreślono, że jest to agregat uprawowo-siewny, ale z siewnikiem poplonów, a nie typowy agregat uprawowo-siewny, tj. z siewnikiem zbożowym.

Zakup siewnika poplonów lub agregatu uprawowo-siewnego z siewnikiem do poplonów daje gwarancję, że tymi maszynami będą wysiewane poplony, a taki był cel umieszczania tego rodzaju maszyn w ww. wykazie.

Natomiast agregat uprawowo-siewny jest wykorzystywany głównie do siewu zbóż i rzepaku. Z tego powodu takie urządzenia nie są zaliczane do grupy agregatów uprawowo-siewnych z siewnikiem do poplonów. I nie ma tu znaczenia to, że agregat uprawowo-siewny ma możliwość wysiewu poplonów.